Hà Giang

Thành công, dấu ấn đậm nét hoạt động HĐND

09:46, 15/02/2018

Xuân 2018 - Giám sát (GS) là một trong những chức năng chủ yếu của HĐND. Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2017 cho thấy, đã có nhiều cố gắng để tăng cường công tác GS việc thi hành Hiến pháp, luật và các nghị quyết của HĐND. Kết quả hoạt động GS của HĐND đã có tác động tích cực trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng Cụm công nghiệp Tân Bắc (Quang Bình). 	Ảnh: MINH KHAI
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng Cụm công nghiệp Tân Bắc (Quang Bình). Ảnh: MINH KHAI

Theo quy định Điều 58, Luật Hoạt động GS của Quốc hội và HĐND, tại Kỳ họp giữa năm 2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình GS năm 2017 và cũng tại phiên họp tháng 12.2016, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình GS năm 2017 và Nghị quyết thành lập Đoàn GS chuyên đề để làm căn cứ tổ chức thực hiện. Để cụ thể hoá các nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình hoạt động  năm 2017, trong đó nêu rõ nhiệm vụ và phân kỳ thời gian thực hiện của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Hoạt động GS có nhiều nét đổi mới do đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021” và thông qua Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đây là cơ sở, hành lang pháp lý và điều kiện để HĐND tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động nói chung cũng như hoạt động GS nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm và trao đổi với bà Hoàng Thị Tiến, thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) về Mô hình nuôi trâu sinh sản.                   Ảnh: HOÀNG NGỌC
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm và trao đổi với bà Hoàng Thị Tiến, thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) về Mô hình nuôi trâu sinh sản. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Căn cứ Nghị quyết về Chương trình GS của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt chức năng của mình thông qua lựa chọn nội dung, đối tượng và địa điểm GS, điều hoà GS giữa Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của luật và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Tại mỗi kỳ họp, nhằm phát huy vai trò của đại biểu HĐND tỉnh, Chủ toạ đều chia tổ thảo luận, tham gia vào các báo cáo, tổng hợp để chủ tọa điều hành làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau; trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ lấy đó là cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp.

Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt coi trọng, vì đây là diễn đàn có tính dân chủ, công khai cao. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức chất vấn, tái chất vấn, GS việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND tỉnh trước HĐND tỉnh. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực quan trọng, bức xúc được cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Qua chất vấn cho thấy, còn nhiều vấn đề bất cập trong thực tiễn, được phát hiện qua hoạt động GS, tái GS của HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Không khí chất vấn thẳng thắn, xây dựng, có tranh luận, đối thoại. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã tạo hiệu ứng tích cực đối với công tác quản lý nhà nước ở địa phương cũng như tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thủ trưởng các sở, ngành đã nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Qua theo dõi, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy một số kết quả đáng ghi nhận như: Đối với Công an tỉnh đã điều động 2 cán bộ cấp phòng sang vị trí công tác khác; Sở Tài chính đã điều chỉnh việc mua sắm tài sản công; Sở Nông nghiệp và PTNT đã khắc phục sửa chữa Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Mã Tẻn, Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì; Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình điện xã Phú Lũng, huyện Yên Minh...

Hoạt động GS chuyên đề của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, chủ yếu là GS trực tiếp tại cơ sở và có kết hợp GS gián tiếp thông qua báo cáo để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát với tình hình thực tế. Các cuộc GS được tổ chức đúng quy trình từ khâu ra quyết định thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả đến việc việc tổ chức triển khai GS tại các cơ quan, đơn vị đều được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự. Qua 34 cuộc GS, khảo sát, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị về những vướng mắc, hạn chế trong thực hiện quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực KT- XH, QP - AN và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Công tác theo dõi việc thực hiện kết luận sau GS đối với các cơ quan, đối tượng chịu sự GS được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện thường xuyên. Cơ bản các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng chịu sự GS nghiêm túc triển khai, thực hiện. Thông qua GS chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đã tham mưu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy cho chủ trương thanh tra đối với 2 công trình do UBND huyện Xín Mần làm chủ đầu tư (công trình nâng cấp, rải nhựa tuyến đường Km 86 Bắc Quang - Xín Mần; Công trình nâng cấp, rải nhựa tuyến đường Ngán Chiên - Cốc Rế); kiểm tra đối với một số dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt lại cao hơn so với dự toán phê duyệt ban đầu, cũng qua kiểm tra, đã kiến nghị với BTV Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh quy định về trách nhiệm, quyền hạn của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để thống nhất nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, trong đó có chủ trương thực hiện quản lý đầu tư, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản...

Hoạt động giải trình, chất vấn giữa 2 kỳ họp có bước chuyển biến lớn, kịp thời giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng; đồng thời làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các ngành trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên tự kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND tỉnh ban hành theo yêu cầu của 12 bộ, ngành T.Ư với 626 lượt Nghị quyết được rà soát, kiểm tra. Thực hiện GS thường xuyên việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND cấp huyện. Nhìn chung, các văn bản QPPL của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND cấp huyện được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo căn cứ và có tính khả thi cao...

Trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018, với sự đổi mới toàn diện, cùng các giải pháp triển khai đồng bộ, tin tưởng hoạt động HĐND tỉnh sẽ có những bước chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng và hiệu quả.

Thào Hồng Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người làm Báo nơi đỉnh Bắc, Xuân này niềm vui nhân đôi

Xuân 2018 - Cuốn lịch năm 2017 đang được bóc dần về những tờ cuối, hòa cùng sự hối hả, bận rộn và niềm vui của mọi người trên quê hương cực Bắc khi chia tay năm cũ, chào năm mới, đón xuân Mậu Tuất  về. Những người làm Báo ở các cơ quan báo chí Hà Giang đều cảm thấy niềm vui như được nhân đôi; nụ cười khi đón nhận thành quả của một năm lao động, sản xuất, cống hiến và học tập sẽ đi cùng với niềm vui nghề nghiệp của người làm Báo tỉnh nhà.

15/02/2018
Tạo nền tảng tư tưởng vững chắc

Xuân 2018 - Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, cũng là năm Đảng ta tiếp tục ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Cùng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  không ngừng đổi mới...

15/02/2018
Xuân chưa bao giờ đến muộn!

Xuân 2018 -  Một mùa Xuân mới lại về mang theo nhiều ước vọng an lành, thịnh vượng đến với mọi nhà. Để có những mùa Xuân bình yên, cuộc sống an lành, thời gian qua, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trên các lĩnh vực công tác. 

15/02/2018
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, thực hiện "Nói đi đôi với làm"

Xuân 2018 - Kế thừa cách làm của những năm trước, nhiệm kỳ trước, năm 2017 vừa qua công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới, tập thể BCH, BTV Tỉnh ủy tiếp tục tập trung, quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng. BTV đã có cách làm quyết liệt hơn, thông qua việc phân công các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy phụ trách đến cấp xã. Với cách làm như vậy, cấp huyện cũng phải phụ trách đến thôn. 

15/02/2018