Hà Giang

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, thực hiện "Nói đi đôi với làm"

09:33, 15/02/2018

Xuân 2018 - Kế thừa cách làm của những năm trước, nhiệm kỳ trước, năm 2017 vừa qua công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới, tập thể BCH, BTV Tỉnh ủy tiếp tục tập trung, quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng. BTV đã có cách làm quyết liệt hơn, thông qua việc phân công các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy phụ trách đến cấp xã. Với cách làm như vậy, cấp huyện cũng phải phụ trách đến thôn.

Tiếp đó là việc giám sát thực hiện giữa “Nói và làm”, đưa Chỉ thị 03-CT/TU, ngày 10.11.2015 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở đi vào thực chất hơn. Từ đó, mỗi đồng chí lãnh đạo các cấp, đặc biệt là cấp ủy viên phát biểu gì cần phải suy nghĩ gắn với trách nhiệm của mình, phải triển khai vào thực tiễn.

 

Đặc biệt, chúng ta đã xây dựng, triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngày 1.3.2017, BTV Tỉnh ủy đã kết luận thống nhất đánh giá mức độ quyết liệt của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và mở rộng đến cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc. Qua đó, mỗi cá nhân có thể tự chấm cho mình về mức độ quyết liệt và tập thể cũng chấm cho cá nhân đó. Như vậy, sự quyết liệt của cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì, cán bộ lãnh đạo được nâng lên. Trước đây, chúng ta kiểm điểm năm bao giờ cũng tự nhận hạn chế, yếu kém, tập thể góp ý, nhưng từ những kiểm điểm đấy, cùng với việc xây dựng chương trình hành động của cá nhân lại không đồng bộ, không giống nhau. Do đó, năm nay tỉnh chỉ đạo khi kiểm điểm góp ý, chỉ ra những hạn chế của ngành, của cá nhân thì khi xây dựng chương trình hành động cá nhân phải có giải pháp khắc phục hạn chế đó.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đại biểu tham quan Mô hình hoạt động của Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố Hà Giang - mô hình đầu tiên của cả nước
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đại biểu tham quan Mô hình hoạt động của Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố Hà Giang - mô hình đầu tiên của cả nước

Với sự quan tâm, đổi mới cách làm, cách chỉ đạo, trong công tác chỉ đạo, điều hành cụ thể, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thực hiện cơ chế làm việc theo nhóm, hội ý làm việc theo nhóm để chống phi tập trung hóa. Đặc biệt, chúng ta đã thực hiện chế độ một việc, một người, một cơ quan chịu trách nhiệm, ai chủ trì phải làm rõ, không giống như trước đây giao cơ quan này, giao cơ quan khác, rất ít cơ quan chủ động chủ trì.

Trong quan điểm phát triển, thay đổi môi trường đầu tư, tỉnh đưa ra quan điểm chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ví dụ như việc tỉnh Hà Giang và một Tập đoàn kinh tế hợp tác, nếu Tập đoàn đánh giá đúng tiềm năng và mong muốn thành lập doanh nghiệp tại Hà Giang thì tỉnh đồng ý về chủ trương và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm một số thủ tục. Tỉnh cho nợ một số thủ tục để đối tác thành lập doanh nghiệp, nhưng sau khi thành lập xong thì phải quay lại hoàn thành. Chính như vậy, môi trường đầu tư có sự minh bạch hơn, rút ngắn thời gian hơn trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách, những cơ chế nào vận hành không hợp lý được loại bỏ. Thời gian trước, chúng ta có quá nhiều Ban chỉ đạo (BCĐ), một người có thể có tên trong nhiều BCĐ, thì năm nay tỉnh quan tâm rà soát, sắp xếp, thống nhất lại các BCĐ. Đánh giá lại các chính sách, chính sách nào không phù hợp từng bước loại bỏ, chính sách nào phù hợp nhưng hiệu quả chưa cao thì bổ sung. Điển hình là việc HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 86 bổ sung cho Nghị quyết 209/HĐND tỉnh. Nghị quyết 209 đến nay đã giải ngân cho chương trình phát triển nông nghiệp rất tốt, mỗi năm tỉnh bỏ hơn 80 tỷ đồng chịu lãi suất cho người nông dân phát triển sản xuất. So với cách làm trước đây, chúng ta bỏ tiền để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để xây dựng mô hình khuyến nông cho nông dân thì bây giờ số tiền đó được hỗ trợ lãi suất để người nông dân vay mua hàng ngàn con đại gia súc. Đó chính là cách làm thực tế, sự đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Hà Giang.

Có thể khẳng định, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn diện, có chất lượng cao hơn, đem lại những hiệu quả rõ ràng, cụ thể. Năm qua, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều đổi mới, thành công nổi bật hơn. Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh. Tỉnh đã tổ chức được các hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến toàn bộ các xã, thị trấn, các xã, thị trấn mời Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đến dự. Một hội nghị có gần 10.000 đại biểu trong tỉnh dự, như thống nhất một ý chí để tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương của tỉnh.

Lãnh đạo, phóng viên Báo Hà Giang giới thiệu với Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh An-bun ảnh về chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân Phúc tại Hà Giang, do Tòa soạn thực hiện. Ảnh: P.V
Lãnh đạo, phóng viên Báo Hà Giang giới thiệu với Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh An-bun ảnh về chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân Phúc tại Hà Giang, do Tòa soạn thực hiện. Ảnh: P.V

Trong lĩnh vực kinh tế, với sự đổi mới môi trường đầu tư của tỉnh, các Tập đoàn kinh tế đến đầu tư tại Hà Giang nhiều hơn. Khi chúng ta thay đổi cơ chế quản lý cửa khẩu, kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn đã tăng vọt. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2017 đạt 3,7 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay; thu ngân sách của tỉnh đạt gần 2 ngàn tỷ cũng cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ giảm nghèo tương đối sâu, với tỷ lệ 5,58%; đồng thời tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa năm nào cao như năm nay, đạt 7,36%...

Bên cạnh đó, cùng với cả nước môi trường đầu tư của Hà Giang đã khởi sắc hơn, các chỉ số như: PAPI, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tăng nhanh. Công tác liên kết nghiên cứu khoa học đã cho sản phẩm cụ thể, chúng ta mời gọi được các nhà đầu tư làm khoa học, doanh nhân làm khoa học đến đầu tư. Vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm năm nay đã có nhiều nổi bật hơn. Hà Giang đã có chuỗi sản phẩm mang thương hiệu của tỉnh rất tốt.

Chương trình Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng trồng dược liệu. Thông qua chương trình nửa triệu con đại gia súc, tổng đàn đại gia súc của tỉnh có chất lượng cao hơn. Việc tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là xây dựng chuỗi cam, chuỗi chè, chuỗi sản phẩm chăn nuôi, phát triển kinh tế lâm nghiệp được nhấn mạnh hơn. Riêng kinh tế đồi rừng đã tiếp cận được bắt đầu từ khâu giống chất lượng cao, khác hơn so với những năm trước, năm nay chúng ta chủ động được nhiều giống chất lượng cao. Một điểm nữa là có nhiều mô hình chuyển đổi từ doanh nghiệp xây dựng cơ bản,  thương mại sang doanh nghiệp trồng trọt gắn với thương mại đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta như một khẳng định chính sách của Đảng đã đi vào cuộc sống.

Về văn hóa xã hội, năm 2017 chúng ta tiếp tục thu được những thắng lợi lớn. Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ III được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, chính thức là thương hiệu du lịch của Hà Giang, tạo dấu ấn lớn; tiềm năng du lịch của tỉnh ta được khai thác rất tốt. Hiện nay, trong số trên 15 tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh ta thì hơn nửa là đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp cam kết đầu tư vào xây dựng khách sạn siêu sang, các resort, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh ta. Đó là những kết quả cụ thể mà công tác lãnh đạo đem lại.

Bước sang năm 2018, chúng ta tiếp tục hướng mạnh về cơ sở với việc đầu tiên phải làm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn chặt với công tác tuyên truyền, trong đó có công tác.

Triệu Tài Vinh

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người làm Báo nơi đỉnh Bắc, Xuân này niềm vui nhân đôi

Xuân 2018 - Cuốn lịch năm 2017 đang được bóc dần về những tờ cuối, hòa cùng sự hối hả, bận rộn và niềm vui của mọi người trên quê hương cực Bắc khi chia tay năm cũ, chào năm mới, đón xuân Mậu Tuất  về. Những người làm Báo ở các cơ quan báo chí Hà Giang đều cảm thấy niềm vui như được nhân đôi; nụ cười khi đón nhận thành quả của một năm lao động, sản xuất, cống hiến và học tập sẽ đi cùng với niềm vui nghề nghiệp của người làm Báo tỉnh nhà.

15/02/2018
Tạo nền tảng tư tưởng vững chắc

Xuân 2018 - Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, cũng là năm Đảng ta tiếp tục ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Cùng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  không ngừng đổi mới...

15/02/2018
Xuân chưa bao giờ đến muộn!

Xuân 2018 -  Một mùa Xuân mới lại về mang theo nhiều ước vọng an lành, thịnh vượng đến với mọi nhà. Để có những mùa Xuân bình yên, cuộc sống an lành, thời gian qua, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trên các lĩnh vực công tác. 

15/02/2018
Điểm tô nét Xuân cho diện mạo nông thôn Mèo Vạc

Xuân 2018 - Một mùa Xuân với bao ước vọng đang về khắp muôn nơi. Ở miền đá xám Mèo Vạc, không khí Xuân cũng tỏa khắp các bản làng. Ở đó, những cánh đào Phai đang bung mình khoe sắc bên những công trình mới. Dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) huyện Mèo Vạc đã thể hiện rõ vai trò tham mưu cho UBND huyện, tập trung nguồn vốn để tạo nên diện mạo nông thôn đổi thay.

15/02/2018