Hà Giang
Văn hóa công vụ - then chốt xây dựng nền hành chính phục vụ Văn hóa công vụ - then chốt xây dựng nền hành chính phục vụ
BHG - Văn hóa công vụ (VHCV) là sự tổng hợp hài hòa của ba yếu tố: Đạo đức công vụ, tri thức công vụ và hành vi công vụ. Xây dựng VHCV của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh ta xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo tiền đề hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ nhân dân; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững dải đất biên cương cực Bắc Tổ quốc.
Xem theo ngày
Sở Xây dựng nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính
16:26, 10/03/2023
BHG - Trong năm 2022, BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng đã tích cực vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt nhằm hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch đề ra từ đầu năm của cơ quan. Kết quả đáng ghi nhận đó là chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt 85,02 điểm, xếp loại tốt. Trong đó chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc nhóm xuất sắc, đạt 26,44/29 điểm, đạt 91,17%. Để có được những kết quả đó trước hết là có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, nhất là sự đồng lòng của tập thể cán bộ CCVC cơ quan.
Công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính
16:04, 01/03/2023
BHG - Năm 2023, tỉnh ta bước sang năm thứ 2 thực hiện chủ trương đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Điều này một lần nữa khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thực hiện cải cách TTHC một cách đồng bộ, thực chất, công khai, minh bạch nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Hoàng Su Phì đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
16:11, 07/02/2023
BHG - Năm 2022, với sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn đã giúp các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) ở huyện Hoàng Su Phì được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, với tinh thần cải cách để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp
Dấu ấn cải cách hành chính ngành Y tế
18:01, 24/01/2023
 - Năm 2022, ngành Y tế nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tạo đột phá trong cải cách hành chính (CCHC), cải tiến quy trình khám, chữa bệnh (KCB), góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân.
Nỗ lực không ngừng nghỉ
16:43, 21/01/2023
 - Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai, nước và môi trường - những lĩnh vực nhạy cảm và luôn là “điểm nóng” trong công tác quản lý cũng như đời sống xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) luôn nỗ lực không ngừng trong hoạt động chuyên môn, ngày càng nâng cao chất lượng thực thi công vụ.
Kiểm tra việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin cư trú
11:03, 19/01/2023
BHG - Ngày 18.1, Đoàn kiểm tra, rà soát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã đến kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Dân vận chính quyền vì sự hài lòng của người dân
17:20, 16/01/2023
BHG - Năm qua, công tác dân vận của chính quyền đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, năm qua tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước có nhiều chuyển biến rõ nét; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được tăng cường; nhiều cơ chế, chính sách phục hồi, thúc đẩy phát triển KT-XH được triển khai góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.
Cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân làm trung tâm
20:13, 12/01/2023
BHG - Đảng ta xác định: Cải cách hành chính (CCHC), trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những đột phá phát triển đất nước, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân, vì dân. Quán triệt chủ trương này, tỉnh ta đã cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...
Bảo hiểm xã hội Vị Xuyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
17:12, 10/01/2023
BHG - Nhằm mang lại sự thuận lợi, hài lòng cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch, những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Vị Xuyên triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ.
Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính ở huyện Hoàng Su Phì
21:07, 13/12/2022
BHG - Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Hoàng Su Phì đang từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
Năng lực điều hành nền kinh tế - Nhìn từ chỉ số DDCI
22:06, 12/12/2022
BHG - Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh ta thực hiện khảo sát thông tin đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Đây được xem là bước đi mạnh mẽ trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững, toàn diện, hướng đến xây dựng chính quyền đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn ở Sở KH&CN
13:09, 09/12/2022
BHG - Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện có 4 phòng, 2 đơn vị trực thuộc với 56 công chức, viên chức. Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Sở luôn chú trọng tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Coi kết quả thực hiện CCHC của các phòng, đơn vị là cơ sở để đánh giá chất lượng công chức, viên chức hàng năm.
Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động
10:57, 25/10/2022
BHG - Ngày 10.8 vừa qua, Tỉnh ủy ban hành Đề án 13: Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh. Qua đó, nhằm cụ thể hóa đường lối đổi mới, sự quyết tâm và tinh thần hành động của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.
Na Khê đẩy mạnh cải cách hành chính
11:02, 20/10/2022
BHG - Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), căn cứ vào nội dung, chương trình CCHC của huyện, ngay từ đầu năm, UBND xã Na Khê (Yên Minh) ban hành kế hoạch CCHC, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của xã; xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là cán bộ phụ trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.