Đại Hội đồng LHQ kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba
Đại Hội đồng LHQ kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba
.
10:32 | 08/11/2019

Ngày 7/11, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt đối với Cuba. Đây là năm thứ 28 liên tiếp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết này.

.
.
.
.
.
.
.
.