Hà Giang
Chi bộ Nhà giàn DK1 học và làm theo Bác Chi bộ Nhà giàn DK1 học và làm theo Bác
BHG - Nhà giàn DK1 còn được gọi với tư cách là “Cột mốc chủ quyền Quốc gia đặc biệt trên biển”, là nơi sống, huấn luyện, học tập, công tác, bảo vệ vùng trời, vùng biển, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân). Những “cột mốc” này được xây dựng dựa trên tiêu chí Luật Biển Quốc tế quy định. Việc xây dựng các Nhà giàn DK1 với mục đích chính là: Bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, đồng thời công bố với thế giới, đây là chủ quyền vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam, bảo vệ các hoạt động khai thác dầu khí; nghiên cứu thủy văn và là chổ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Xem theo ngày
Gieo “hạt giống” đoàn kết – Kỳ cuối: Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên
08:01, 29/11/2022
BHG - Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, linh hoạt các giải pháp tập hợp hội viên và nhân dân.
Gieo “hạt giống” đoàn kết: Kỳ II - Huy động sức dân
15:14, 25/11/2022
BHG - “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lịch sử dân tộc đã chứng minh, đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân chính là sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trong thời kỳ mới, sức dân đang hiện hữu trên tất cả các thành tựu phát triển KT - XH của tỉnh.
Gieo “hạt giống” đoàn kết: Kỳ 1 - Khắc ghi lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết
10:04, 23/11/2022
BHG - Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục quan điểm chỉ đạo: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Kế thừa truyền thống quý báu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Bắc Quang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
09:42, 22/11/2022
BHG - Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã ban hành kế hoạch thực hiện triển khai Kết luận số 01-KL/TW nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động toàn Đảng bộ trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành việc làm thường xuyên, là động lực để toàn Đảng bộ phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Sức mạnh đại đoàn kết nơi địa đầu Tổ quốc
17:01, 17/11/2022
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới đồng bào các dân tộc thiểu số; những lời căn dặn của Người về thi đua yêu nước, về tình đoàn kết các dân tộc đến nay vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa sâu sắc; là định hướng đúng đắn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang xây dựng mảnh đất biên cương ngày một ấm no.
Lời Bác dặn giúp Đồng Văn vượt khó
10:06, 29/10/2022
BHG - Khi Bác Hồ lên thăm Hà Giang, Người căn dặn: “Đồng bào ta phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, để làm cho mọi người áo ấm, cơm no”. Lời dặn đó như ánh sáng dẫn lối, soi đường giúp Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để giữ biên cương cực Bắc luôn vững chắc.
Học Bác để làm tốt công tác thi đua
22:58, 22/10/2022
BHG - Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Ban CHQS thành phố Hà Giang luôn ra sức “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cấp ủy Đảng và cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố đều kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Chi bộ thôn Sà Tủng Chứ - điểm sáng trong học và làm theo lời Bác
05:57, 19/10/2022
BHG - Thời gian qua, nhiều Chi bộ trên địa bàn huyện Đồng Văn đã có những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét. Trong đó, Sà Tủng Chứ, xã Tả Phìn là một trong những thôn, Chi bộ tiêu biểu, đi đầu trong phong trào đó.
Giá trị trường tồn trong Di sản Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại
19:10, 11/10/2022
BHG - Năm 1987, Đại hội đồng UNESCO đã ra Nghị quyết số 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết khẳng định, Người “là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội” và “là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”
Người đảng viên mẫu mực làm theo lời Bác
11:55, 30/09/2022
BHG - Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) lãnh, chỉ đạo các Chi bộ thuộc đội, trạm nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện. Qua một thời gian thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng, trong đó có Trung tá Nguyễn Văn Công, nhân viên Đội phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ.
Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng – Kỳ cuối: Học Bác để phục vụ nhân dân
11:57, 30/09/2022
BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; bên cạnh tự mình nêu gương, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên (CBĐV), trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trong công tác và lối sống.
Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng - Kỳ II: Giữ nghiêm kỷ cương, đạo đức công vụ
11:57, 30/09/2022
BHG - Kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hướng đến xây dựng chính quyền đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.
Cán bộ, đảng viên  nêu gương sáng – Kỳ I: “Ngọc càng mài càng sáng”
14:58, 30/09/2022
BHG - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ”. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi cực Bắc Tổ quốc luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, trở thành những tấm gương tiêu biểu được nhân dân yêu mến, học tập.
“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ 3: Xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, nhân dân
07:53, 30/09/2022
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công an của ta là Công an nhân dân (CAND), từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Không ngừng học tập, làm theo Bác và thấm nhuần, hiện thực hóa 2 lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Công an Hà Giang tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.