Hà Giang

Giữ vững nền độc lập dân tộc

16:28, 18/08/2020

BHG - Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra hầu như không đổ máu và nhanh chóng giành được thắng lợi cơ bản trên toàn quốc. Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng rồi thực dân Pháp rắp tâm trở lại xâm lược, buộc dân tộc ta phải đứng lên kháng chiến để giữ vững lời thề trong Tuyên ngôn độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập”. Sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục được nhân lên gấp bội trong các cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng “hai đế quốc to” là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử đã phải đổ biết bao xương máu để giành và giữ lấy nền độc lập. Sau Cách mạng tháng Tám, tiếp đến chiến thắng Điện Biên Phủ với Hiệp định Giơ ne vơ, rồi Đại thắng mùa xuân 1975, rồi đương đầu với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, phía Bắc, non sông Việt Nam mới thực sự thu về một mối, chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ vững chắc. Đồng bào Việt Nam ở miền xuôi hay miền ngược, đang sống trong nước hay nước ngoài cùng hướng về cội nguồn, quyết tâm gìn giữ vững bền non sông, cùng chung tay xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những thời cơ, thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen, đòi hỏi nhân dân ta phải luôn nêu cao cảnh giác, quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để bảo vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, bản lĩnh vững vàng, kiên định về nguyên tắc “bất biến”, nhưng phải tỉnh táo, linh hoạt, khôn khéo và “vạn biến” trong sách lược. Điều tự hào cho thế hệ chúng ta ngày nay là đã và đang kế thừa, phát huy được truyền thống yêu nước và những bài học giữ nước của cha ông. Bác Hồ đã dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Giữ nước bằng sự phấn đấu không ngừng, nắm bắt thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế. Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất, nhân dân ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc do cha ông để lại, bảo vệ thành quả vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám.

Dịp này, kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, mùng 2.9, cùng với tiến hành đại hội Đảng các cấp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi nhớ lời Bác dặn đối với Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý vì nhân dân…”; “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”…

Thực hiện Di chúc của Bác, đến nay Đảng luôn quan tâm đến việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, đảm đương sự nghiệp giữ vững thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn. Những năm gần đây, Đảng đã phát động toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra các nghị quyết về xây dựng Đảng nhằm kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng để giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả để Đảng ngày càng được dân tin yêu.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, thành quả của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, ra sức học tập và thực hiện Di chúc của Bác Hồ, tin tưởng rằng bất cứ thế lực nào, dù hung bạo và xảo quyệt đến đâu cũng không thể lay chuyển được sức mạnh vô địch của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám, giữ gìn đất nước Việt Nam thiêng liêng và phát triển “sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

Cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc Hà Giang đã đứng lên giành chính quyền từ thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đoàn kết một lòng chiến đấu giữ vững vùng biên cương tuyến đầu của Tổ quốc. Đứng trước sự nghiệp đổi mới, Hà Giang tập trung mọi nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững. Phát huy mọi khả năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch, dịch vụ thành mũi nhọn. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Phát triển sản xuất nông nghiệp và ngành nghề đa dạng, phù hợp với tập quán và từng vùng, kết nối thành chuỗi giá trị hàng hóa đặc trưng, phong phú để quảng bá và cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, một lòng chung sức, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị; phấn đấu vươn lên về mọi mặt để đến năm 2030 đạt được mục tiêu là tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

TS. Đặng Duy Báu


Cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thành công tốt đẹp

BHG - Sáng 18.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc và bế mạc. Dự Đại hội có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

18/08/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

BHG - Sáng 18.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

18/08/2020
Tập trung dân chủ, trí tuệ vì Hà Giang phát triển

BHG - Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm...

17/08/2020
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII

BHG - Sáng 17.8, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng...

17/08/2020