Hà Giang

Tập trung dân chủ, trí tuệ vì Hà Giang phát triển

17:42, 17/08/2020

BHG - Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội.
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội.

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận các văn kiện, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động, bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng: Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đại biểu Phạm Đình Kiên (Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy) đề xuất giải pháp: “Dự thảo báo cáo chính trị cần cân nhắc, đánh giá, nhận định đúng, sát với thực tế về kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế vì Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình dịch bệnh Covid – 19 và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Đối với công tác cán bộ phải thực sự dân chủ, công tâm mới có thể lựa chọn người có đủ năng lực, trình độ và đảm bảo sự khách quan; cải cách bộ máy phải phân tích, nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị, đề ra những nguyên tắc cơ bản trước khi cải cách để tránh nóng vội, thiếu khoa học”.

Về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đến năm 2025, đại biểu Sùng Đại Hùng (Đảng bộ Sở Lao động - TBXH) phân tích: Giảm nghèo là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa để phát triển toàn diện và bền vững. Từ năm 2016 – 2020, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu nổi bật: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 22,53%, bình quân mỗi năm giảm 4,2%. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ nghèo mới phát sinh cao, một số chính sách chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương; việc cho vay sản xuất, kinh doanh chưa gắn với chuyển giao KHKT, kết nối thị thường tiêu thụ. Để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm; tỉnh cần tiếp tục tăng cường đổi mới tuyên truyền về công tác giảm nghèo nhằm thay đổi nhận thức của người dân, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo; huy động mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững; tạo môi trường đầu tư thuận lợi vào các lĩnh vực giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội cơ bản; lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chính sách, đề án phát triển KT – XH gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo.

Tham luận về giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đại biểu Đảng bộ Sở KH&ĐT đề xuất: Tỉnh cần xây dựng quy hoạch thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý, điều hành; công khai, minh bạch thông tin; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Về mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đại biểu Triệu Thị Tình (Đảng bộ Sở VHTT&DL) nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 29 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Chú trọng đầu tư tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; phục dựng các lễ hội để thu hút khách du lịch; Phát huy hiệu quả Hội Nghệ nhân dân gian; phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh đưa văn hóa truyền thống vào  vào trường học.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung trọng tâm liên quan đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển hạ tầng giao thông; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn và lưới điện phục vụ sự phát triển KT – XH; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý Nhà nước về tiền tệ; Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng đào tạo gắn với giải quyết việc làm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp khóa XXIII Trương Văn Thắng cho biết: “Đại hội đánh giá cao sự tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết của các đại biểu, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao đối với đảng viên, nhân dân. Các tham luận góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ khối đều trọng tâm, sát hợp với tình hình thực tế. Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm kỳ vừa qua để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết nhiệm kỳ mới. Sau Đại hội, các cấp, các ngành cần triển khai quyết liệt các giải pháp đã được thảo luận, biểu quyết tại đại hội để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Cùng chuyên mục

Quốc dân Đại hội Tân Trào bước ngoặc quan trọng cho tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã để lại những dấu mốc lịch sử hết sức quan trọng, nhất là ở những giai đoạn, thời điểm mang tính bước ngoặt của cách mạng. Quốc dân Đại hội Tân Trào với những quyết định quan trọng, càng chứng tỏ tài thao lược, nhạy bén, kịp thời và tầm nhìn vượt thời đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất...

17/08/2020
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII

BHG - Sáng 17.8, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng...

17/08/2020
Tinh hoa và mẫu mực trong xây dựng Đảng

BHG - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy là tổ chức cơ sở đảng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; vừa là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là BTV, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc. Đồng thời, cũng là Đảng bộ có sự tham gia sinh hoạt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy tại chi bộ trực thuộc… 

16/08/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

BHG - Ngày 16.8, Đảng bộ Công an tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

16/08/2020