Hà Giang

Tinh hoa và mẫu mực trong xây dựng Đảng

14:40, 16/08/2020

BHG - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy là tổ chức cơ sở đảng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; vừa là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là BTV, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc. Đồng thời, cũng là Đảng bộ có sự tham gia sinh hoạt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy tại chi bộ trực thuộc… Những đặc thù này giúp Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hội tụ đầy đủ tinh hoa và sự mẫu mực trong công tác xây dựng Đảng.

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.
Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 60 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ, tương ứng với 5 phòng chuyên môn trực thuộc, gồm: Tổng hợp, Hành chính - Quản trị, Văn thư - Lưu trữ, Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Tài chính Đảng. Tại các chi bộ này, hội tụ những đảng viên ưu tú nhất trong Đảng bộ tỉnh, đó là các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và  Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cũng trực tiếp sinh hoạt Đảng tại các chi bộ. Điều này giúp chi bộ và mỗi đảng viên từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Phạm Đình Kiên chia sẻ: Để xây dựng Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, thực sự mẫu mực, BCH Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên và liên tục. Vì đây là một trong những then chốt góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thống nhất ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Do đó, trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nghiên cứu, học tập nghị quyết Đại hội cấp trên và các chỉ thị, nghị quyết hội nghị T.Ư; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

 

Đặc biệt, việc áp dụng Bộ công cụ đánh giá mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã có tác động tích cực đến nhận thức, tự rèn luyện đạo đức, lối sống, khắc phục, sửa chữa hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên; tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công cũng như việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước được nâng lên. Do vậy, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ không có biểu hiện suy thoái, sa sút ý chí chiến đấu, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó, trong lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn kết hợp chặt chẽ việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đi đôi với làm theo, thực hiện nghiêm việc nêu gương, “nói đi đôi với làm” và gắn trách nhiệm của mỗi cá nhân trên lĩnh vực được phân công, quản lý, phụ trách...

Trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm 3 yếu tố: Tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu. Không những vậy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, tập trung, quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ Thường trực, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh. Điển hình cho thấy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là các nhiệm vụ chủ yếu cùng 2 khâu đột phá về nâng cao chất lượng công vụ và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Nổi bật như: Tham mưu Thường trực, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo công tác xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phê duyệt các Đề án vị trí việc làm,… hay xử lý quy trình văn bản khép kín trên mạng diện rộng của Đảng, ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, việc chấm công hàng ngày bằng máy điện tử…

Với những kết quả đạt được, hằng năm, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn được đánh giá, xếp loại “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, các tổ chức đoàn thể đạt “Trong sạch, vững mạnh”; trên 85% cán bộ, đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, giai đoạn 2015 – 2020 có 3 cá nhân vinh dự được cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động, 2 tập thể nhận Cờ thi đua, 38 lượt tập thể được tặng Bằng khen, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hàng trăm lượt cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua các cấp…

Thực tế, trong công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy vì Hà Giang phát triển luôn có dấu ấn tham mưu của Văn phòng Tỉnh ủy. Và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã kiên định mục tiêu then chốt là: Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ - xây dựng Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, thực sự mẫu mực.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương làm kinh tế

BHG - Nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…". Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Đồng Văn đã tiên phong trong gưỡng mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Trong đó có phong trào phát triển kinh tế, tạo niềm tin, động lực để nhân dân học tập, làm theo.

30/07/2020
Thị trấn Phố Bảng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", mọi việc "thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Có thể nói, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng cơ sở luôn là khâu quan trọng ở mọi giai đoạn phát triển. Nhận rõ điều đó, những năm qua, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.

30/06/2020
Vẹn nguyên lời thề với Đảng

BHG - Trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới, không thể thiếu lời tuyên thệ trước cờ Đảng. Từng câu, từng chữ trong lời thề thiêng liêng dưới Đảng kỳ luôn hằn sâu trong tim, hun đúc ý chí và tạo động lực để những đảng viên trẻ tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tin lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó không chỉ là những câu chuyện kể với kỷ niệm hay niềm tự hào mà còn là cả trách nhiệm, là "lời thề quyết tâm" khi đứng trước "cột mốc" thiêng liêng của đời mình.

 

28/06/2020
Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với nhiều nét mới, trong đó điểm nhấn là bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Qua đó, góp phần tăng cường, mở rộng dân chủ; hiệu quả hơn trong việc lựa chọn, bầu những người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cao nhất cấp ủy.

 

25/07/2020