Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động thi đua cao điểm

Thứ Hai, 04/01/2021, 17:28 (GMT+7)

BHG - Ngày 4.1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên (6.1.1946 – 6.1.2021 và Xuân Tân Sửu 2021. 

Các đơn vị ký kết thi đua.
Các đơn vị ký kết thi đua.

Lễ phát động nhằm triển khai sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần yêu nước, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giá trị lịch sử to lớn của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên; những mốc son chói lọi, thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các kỳ đại hội.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với kết quả cao nhất; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức tốt chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản”, “Tết quân dân”, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, pháp luật nhà nước, an toàn trong khi tham gia giao thông; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                             Tin, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP Hà Giang)

.