Thắm đượm tình quân - dân

Thứ Ba, 29/12/2020, 16:44 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8.10.2018 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) “Về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”; Đảng ủy, BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai tới cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại địa bàn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại địa bàn.

Đảng ủy, BĐBP tỉnh đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ, phân công đảng viên các Đồn Biên phòng phụ trách từng hộ ở khu vực biên giới và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cụ thể hóa việc phân công đảng viên phụ trách hộ dân khu vực biên giới vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý của đơn vị. ​​Đến nay, Đảng bộ BĐBP tỉnh có 734 đảng viên, trong đó có 161 đảng viên tham gia phụ trách trên 300 thôn, bản biên giới, thuộc 34 xã của 7 huyện biên giới. Việc triển khai Chỉ thị 681 giúp các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng làm tốt công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nhân dân; thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa BĐBP với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới.

 ​​Những đảng viên được phân công phụ trách các hộ ở khu vực biên giới đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác rà soát, lựa chọn các gia đình; thống nhất các biện pháp để kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên trao đổi, kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay. Đảng viên được phân công chủ động lựa chọn các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, sát với thực tiễn, nhận thức của từng đối tượng để tuyên truyền, vận động đến từng hộ và cá nhân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới; tham gia hiệu quả các phong trào do cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP tỉnh phát động; xây dựng gia đình, thôn, bản các xã biên giới đạt văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với trách nhiệm bảo vệ biên giới Quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đảng viên ở đơn vị trực tiếp đến từng gia đình hướng dẫn, giúp đỡ, áp dụng những cách làm hay, mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi lợn, các loại gia súc, gia cầm... Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên tuyến biên giới tự nguyện đóng góp lương, phụ cấp, ngày công và kêu gọi sự ủng hộ các tổ chức bên ngoài để xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới. Vận động, tuyên truyền 100% hộ có con trong độ tuổi đến trường đầy đủ; thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Trung tá Lê Việt Phương, Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP tỉnh, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, mẫu mực trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Qua đó, cũng là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, bình xét thi đua hàng năm của các đơn vị. Đưa nội dung phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ ở khu vực biên giới vào quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, BĐBP tỉnh với Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà sát, lựa chọn các hộ thuộc diện chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các hộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện...”.

 ​​Việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ dân khu vực biên giới đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được các hộ tích cực tham gia, qua đó cung cấp cho đơn vị hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ của BĐBP; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bài, ảnh: Kim Khánh (BĐBP tỉnh)

.