Kết quả tích cực từ cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện

Thứ Năm, 13/07/2017, 08:12 (GMT+7)

BHG - Năm 2017 – năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020 theo Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐ của HĐND tỉnh và là năm đầu tỉnh ta thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện theo quy định tại Thông tư Liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC Liên bộ Y tế, Bộ Tài chính (Thông tư 37). Theo đó, ngân sách đảm bảo một phần tiền lương, phần còn lại đơn vị tự đảm bảo từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT và hỗ trợ chi công việc tính theo chỉ tiêu giường bệnh cho các bệnh viện, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn bệnh nhân khám, chữa bệnh.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn bệnh nhân khám, chữa bệnh.

Thực hiện Thông tư 37, Sở Y tế  đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn việc thực hiện giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương; đồng thời ban hành Hướng dẫn việc thực hiện giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương và yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 dựa trên cơ sở nguồn NSNN hỗ trợ và nguồn thu dịch vụ KCB dự kiến thu được... Hiện trên địa bàn tỉnh có 16 bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, kết quả thực hiện đến hết quý I-2017, có 11 bệnh viện đảm bảo số tiền lương thu được từ dịch vụ KCB BHYT so với tỷ lệ được giao gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh, Bắc Quang tự đảm bảo 60% quỹ tiền lương được giao; Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì tự đảm bảo 35% quỹ tiền lương được giao; Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê, Xín Mần tự đảm bảo 30% quỹ tiền lương được giao; Bệnh viện Đa khoa Nà Chì, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tự đảm bảo được 20% quỹ tiền lương được giao. Tuy nhiên, có 5 bệnh viện không đảm bảo số tiền lương thu được từ dịch vụ KCB BHYT so với tỷ lệ được giao gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh tự đảm bảo được 65% quỹ tiền lương, phụ cấp so với kế hoạch giao 92%; Bệnh viện Y dược cổ truyền tự đảm bảo được 30% quỹ tiền lương, phụ cấp so với kế hoạch giao 50%; Bệnh viện Phục hồi chức năng tự đảm bảo được 30% quỹ tiền lương, phụ cấp so với kế hoạch giao 60%; Bệnh viện Mắt tự đảm bảo được 30% so với kế hoạch giao 40%; Bệnh viện Đa khoa Quang Bình tự đảm bảo 45% so với kế hoạch giao 55%.

Đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, các bệnh viện bước đầu đã thích ứng được với việc chuyển đổi cơ chế tài chính bệnh viện, sử dụng một phần nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh KCB để chi trả chi phí trực tiếp; phụ cấp đặc thù và quỹ tiền lương. Do đó, đã tích cực trong việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý giữa cơ sở KCB với cơ quan BHYT để đảm bảo không ảnh hưởng đến thời gian chi trả lương hàng tháng cho viên chức. Các bệnh viện đã xác định được việc nâng cao chất lượng KCB, thay đổi thái độ phục vụ của nhân viên y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người bệnh là phương châm hoạt động của bệnh viện; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian khám bệnh để thu hút người dân. Việc triển khai áp dụng giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương đã làm giảm đáng kể việc cấp ngân sách của tỉnh chi cho hoạt động thường xuyên đối với các bệnh viện. Ước tổng số tiền lương thu được trong kết cấu giá dịch vụ của 16 bệnh viện trong quý I-2017 là 30 tỷ đồng, nếu bù trừ 4 tỷ đồng cho 5 bệnh viện không đảm bảo được theo kế hoạch giao, bình quân mỗi quý ngân sách tỉnh tiết giảm được 26 tỷ đồng, cả năm ước khoảng 104 tỷ đồng chi tiền lương cho các bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Hỗ, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang cho biết: Thời gian gần đây đến KCB tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thấy thái độ phục vụ của các y, bác sĩ, nhân viên y tế rất đúng mực, niềm nở, chu đáo; vệ sinh môi trường tại khoa, phòng, bệnh viện được cải thiện rõ rệt; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế của bệnh viện cũng đã được đầu tư mới nên rất yên tâm điều trị...

“Có thể khẳng định, kết quả bước đầu trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh ta là rất tích cực. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thực hiện nên không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc: Hiện chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ trong lĩnh vực y tế theo Nghị định của Chính phủ. Đối với tỉnh ta, tỷ lệ tham gia BHYT lên tới 97%, vì vậy nguồn thu chủ yếu của các bệnh viện là do Quỹ BHYT chi trả, tuy nhiên nguồn thu tại các bệnh viện không đồng đều, không ổn định; công suất sử dụng giường bệnh tại một số bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện chuyên khoa còn thấp, do đó nguồn thu thấp. Giá dịch vụ KCB BHYT hiện nay chưa được tính đúng, tính đủ các chi phí mà bệnh viện đã phải chi trả giá dịch vụ không được điều chỉnh kịp thời khi có biến động về chi phí đầu vào”, đồng chí Lương Viết Thuần cho biết thêm.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.