Huyện Hoàng Su Phì: Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ Ba, 07/06/2016, 16:53 (GMT+7)

BHG- Ngày 7.6, Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể của huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 25 xã, thị trấn; cán bộ các Ban Xây dựng Đảng và giáo viên giảng dạy bộ môn chính trị các trường THPT trên địa bàn huyện.  Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp Trung ương tới dự chỉ đạo và trực tiếp quán triệt Nghị quyết tại hội nghị.

Trong thời gian 1,5 ngày các đồng chí tham dự Hội nghị được các Báo cáo viên quán triệt, truyền đạt 3 chuyên đề nội dung theo từng phần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, mỗi đồng chí cán bộ đảng viên huyện Hoàng Su Phì hãy quan tâm nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; so sánh với những nội dung của văn kiện Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng theo thời gian và lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, cần nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định từng nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Sau hội nghị này các cán bộ chủ chốt sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quá trình triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn huyện./.

Lê Minh Tân (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.