Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang

Thứ Hai, 06/06/2016, 16:00 (GMT+7)

BHG - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn vừa ký Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang. Theo đó, Trung tâm có Trụ sở tại tổ 19, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Trụ sở cũ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang) với cơ cấu, tổ chức, biên chế của Trung tâm gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; có 2 phòng nghiệp vụ là Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Theo Quyết định, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Hà Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm có con dấu, tài khoản riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Chức năng của Trung tâm là làm đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập trung, thống nhất đối với tất cả các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, cơ quan ngang sở và UBND tỉnh cho các tổ chức cá nhân theo quy định.

Trung tâm có nhiệm vụ niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, của các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc UBND tỉnh. Chuyển hồ sơ đến các Sở, cơ quan ngang Sở, đơn vị liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các quy định về thủ tục hành chính và công chức, viên chức làm việc tại trung tâm. Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; tư vấn, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi đến giao dịch; phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môm cho công chức, viên chức của Trung tâm...

Trung tâm có quyền kiểm tra, theo dõi, đôn đốc (trực tiếp và thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc) việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Chủ động trao đổi với các cơ quan đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định. Đánh giá, nhận xét việc tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ; tinh thần, trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm. Chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động hoặc luân chuyển công chức, viên chức vi phạm Quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao...

P.V

.