Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ Ba, 07/06/2016, 16:10 (GMT+7)

BHG- Sáng 7.6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo sở, các phòng và Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm; công tác triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về lĩnh vực lâm nghiệp (LVLN). Dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề xuất, kiến nghị về một số nội dung về công tác bảo vệ rừng tới đồng chí Nguyễn Minh Tiến.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề xuất, kiến nghị  một số nội dung về công tác bảo vệ rừng.

5 tháng đầu năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực đôn đốc các huyện nghiệm thu, giải ngân và phúc tra diện tích rừng lâm nghiệp xã hội (LNXH) năm 2015. Kết quả, tổng diện tích đạt tiêu chuẩn nghiệm thu là 34.738,9/37.051ha, đạt 94% kế hoạch giao; thanh toán được 36.269,1 triệu đồng, đạt 81,9% kế hoạch giao; tổ chức phúc tra 8 huyện, thành phố với 29 xã, tỷ lệ bình quân đạt 85,5%. Đồng thời tham mưu huy động vốn hỗ trợ thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng, trồng rừng tập trung, chăm sóc rừng... Kết quả, đã gieo ươm được trên 19 triệu cây đảm bảo đủ kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán và trồng dặm rừng LNXH, tuy nhiên mới trồng được 299,2 ha rừng tập trung, đạt 23% kế hoạch; chăm sóc lần 1 cho trên 20.886ha rừng non tập trung và trên 19.900 nghìn cây phân tán. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho tỉnh Ban hành kế hoạch tổng thể trồng rừng từ giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm với từng địa phương về diện tích trồng mới, diện tích trồng sau khai thác, loại giống; tổ chức tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cho trên 11.800 lượt người; ký cam kết bảo vệ và PCCCR với 12.960 gia đình…

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng ban của Sở nông nghiệp đã tham gia một số đề xuất, kiến nghị như: Tỉnh nên xây dựng đơn giá giống theo loại cây và chỉ đạo các huyện hoàn thành công tác nghiệm thu thanh quyết toán trồng, chăm sóc rừng 2015; giao việc giám sát trồng rừng đối với cán bộ kiểm lâm địa bàn; tỉnh sớm bố trí kinh phí chăm sóc rừng trồng mới năm 2015; đẩy nhanh triển khai Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm địa bàn; tỉnh bố trí một phần kinh phí cho ngành chuẩn bị giống cho năm tới, đảm bảo tiến độ trồng rừng năm 2017;…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến biểu dương Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tốt các chỉ đạo của tỉnh trong LVLN và công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phúc tra, giám sát rừng trồng năm 2015; và chuyển biến trong LVLN đang thay đổi căn bản về cách tiếp cận, phương pháp làm việc và thay đổi trong định hướng với cách đi bền vững, lâu dài… Tuy nhiên, tiến độ nghiệm thu rừng trồng năm 2015 và tiến độ trồng rừng năm 2016 còn chậm; cách làm chưa đổi mới, thiếu đề xuất, tìm tòi, thay đổi; công tác tham mưu chưa đồng bộ; giải pháp đề xuất khắc phục hạn chế còn thiếu…

Về nhiệm vụ 7 tháng còn lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị: Sở rà soát ngay tiến độ thực hiện trồng rừng của từng huyện, đồng thời tham mưu  cụ thể giải pháp chấn chỉnh việc chậm tiến độ; tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các huyện tập trung nghiệm thu thanh quyết toán trồng rừng LNXH năm 2015; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ tham mưu về LVLN cấp huyện, xã; nghiên cứu đề xuất dự kiến trồng rừng giai đoạn 2017 – 2020 và đề xuất kinh phí đầu tư cho nội dung này; rà soát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn dựa trên các Nghị định, Thông tư để ban hành hướng dẫn cho các huyện; báo cáo khâu ứng dụng KHKT vào sản xuất lâm nghiệp cho tỉnh; lựa chọn 2 cán bộ làm LVLN đưa lên giúp việc cho lãnh đạo Sở để đào tạo cán bộ nguồn; giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát toàn bộ văn bản đề nghị, đề xuất của Sở và Chi cục Kiểm lâm về công tác trồng rừng và LVLN báo cáo tỉnh; giao Chi cục Kiểm lâm, tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý cưa xăng, bảo vệ rừng…

Duy Tuấn

.