Mèo Vạc góp sức bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 11/12/2020, 08:48 (GMT+7)

BHG - Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Mèo Vạc đang tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc tuần tra đường mòn, lối mở tại xã Xín Cái.
Lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc tuần tra đường mòn, lối mở tại xã Xín Cái.

Huyện biên giới Mèo Vạc có đường biên dài hơn 41 km tiếp giáp với Trung Quốc. Do vậy, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công an huyện thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Cái và Sơn Vĩ duy trì, củng cố mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới; vận động nhân dân tham gia phong trào “Tự quản đường biên cột mốc và an ninh xóm bản khu vực biên giới”. Bên cạnh đó, 3 xã biên giới đã kiện toàn, thành lập các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng. Hiện nay, các xã biên giới có 6 mô hình tự quản về ANTT với 35 thành viên. 

Cùng với đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, Công an huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 về giữ vững ANTT trong xây dựng NTM; đến nay, 17/17 xã đều đạt tiêu chí này. Cùng với đó, do dân số của huyện đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo gắn với vận động nhân dân tham gia phong trào chống các tà đạo, đạo lạ, hủ tục được các cấp, ngành chú trọng. Trong năm 2020, huyện vận động thành công 18 hộ không theo tà đạo “San sư khẻ tọ” và đạo Tin lành. Đặc biệt, Công an huyện đã triển khai hiệu quả việc xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo bằng việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, xây dựng tình cảm và tạo niềm tin…

Cùng với những kết quả trên, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, học sinh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nổi bật là việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại các trường học với nội dung như: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mua, bán người… Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động người dân giao nộp được 46 khẩu súng.

Xác định công an xã có vai trò quan trọng trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua, lực lượng công an xã không ngừng được kiện toàn, nâng cao về chất lượng. Đến nay, 18/18 xã, thị trấn bố trí đủ 5 công an chính quy/xã. Lực lượng công an viên thôn được lựa chọn đều là những đảng viên, quần chúng ưu tú, có sức khỏe, hiểu biết pháp luật. Quá trình bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được sự đồng tình, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố vị trí, vai trò của lực lượng công an trong xây dựng, phát triển và đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

.