Bắc Mê, tiền hỗ trợ đến tay các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Sáu, 22/05/2020, 16:03 (GMT+7)

BHG - Theo kết quả rà soát, đối chiếu, lập danh sách, huyện Bắc Mê có tổng số đối tượng đề nghị hỗ trợ là 31.943 người; tổng số tiền trên 25,383 tỷ đồng. Trong đó: 54 người có công; đối tượng bảo trợ xã hội 1.848 người; đối tượng hộ nghèo 16.305 người; đối tượng hộ cận nghèo 13.736 người. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu của các xã, thị trấn; UBND huyện đã ra quyết định phê duyệt số đối tượng, kinh phí và chuyển danh sách cho Bưu điện huyện thực hiện chi trả theo quy định; giao Phòng Lao động - TBXH chuyển kinh phí cho Bưu điện huyện, số tiền trên 25,383 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 10.5, Bưu điện huyện đã tổ chức chi trả 13/13 xã, thị trấn với số tiền 25,011 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn tồn 372,750 triệu đồng, cụ thể: Người có công 4 người; đối tượng bảo trợ xã hội 28 người; đối tượng hộ nghèo 258 người; đối tượng hộ cận nghèo 175 người. Nguyên nhân do một số đối tượng đã chết, danh sách trùng lặp, một số hộ đi làm ăn xa không thể đến lĩnh tiền và không có giấy ủy quyền, một số hộ dân ở xa trung tâm xã, địa bàn rộng, phương tiện đi lại không có, có hộ đến lĩnh tiền nhưng không mang theo chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu...

Người dân xã Phiêng Luông nhận tiền hỗ trợ tại điểm giao dịch Bưu điện.
Người dân xã Phiêng Luông nhận tiền hỗ trợ tại điểm giao dịch Bưu điện.

Việc rà soát, lập danh sách, chi trả trong thời gian rất ngắn, trong khi các đối tượng nhiều, phức tạp. Trong quá trình tổng hợp, đối chiếu danh sách, vẫn còn một số đối tượng bị sót hoặc tích nhầm đối tượng nên dẫn đến trùng tên. Việc quản lý nhân khẩu, tổng hợp số liệu thành viên hộ trên địa bàn còn sai sót, cụ thể: Căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến 31.12.2019 đã được UBND huyện phê duyệt, sau khi các xã, thị trấn lập danh sách, phát hiện một số hộ tại thời điểm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019, điều tra viên đi điều tra, rà soát tại các thôn, bản kê khai thành viên hộ không đầy đủ. Vì vậy, trong quá trình tổng hợp danh sách chi trả, UBND huyện căn cứ vào số hộ, số khẩu đã được phê duyệt để chi trả dẫn đến việc chi trả bị thiếu khẩu, thiếu tiền của người dân (có những hộ thực tế có 6 khẩu nhưng khi điều tra viên đi rà soát chỉ ghi 4 khẩu và ngược lại)...

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Ma Văn Tỏe, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, cho biết: Những đối tượng trùng tên, đã chết hoặc chuyển đi khỏi hộ gia đình, UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động - TBXH phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn tổng hợp và tiến hành truy thu lại số tiền đã chi trả. Đối với những hộ bị thiếu khẩu tại thời điểm điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn làm rõ từng hộ gia đình, gắn trách nhiệm công chức khi được phân công điều tra rà soát hộ nghèo ở các thôn, tổ dân phố.

Bài, ảnh:  VĂN QUÂN

.