123
Chấn chỉnh hoạt động thu, chi đầu năm học - Báo Hà Giang điện tử

Chấn chỉnh hoạt động thu, chi đầu năm học

Thứ Năm, 06/09/2018, 16:56 (GMT+7)

BHG - Thu, chi đầu năm học mới luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh và toàn xã hội quan tâm. Thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh và ngành Giáo dục đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động thu, chi trong các cơ sở giáo dục; tuy nhiên, tình trạng lạm thu, mượn danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản tiền không đúng quy định vẫn còn diễn ra ở một số nơi, dẫn đến tình trạng đơn thư tố cáo vượt cấp của công dân liên quan đến lạm thu.

Để kịp thời quản lý, chấn chỉnh hoạt động thu, chi đầu năm học, Sở GD&ĐT vừa ban hành văn bản số 970/SGDĐT-TTr ngày 27.8.2018 về việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động thu, chi các khoản đóng góp, ủng hộ trong các cơ sở giáo dục năm học 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ sở giáo dục không được thu các khoản thu ngoài quy định như: Tiền bảo vệ cơ sở vật chất; đảm bảo an ninh nhà trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, và cán bộ, giáo viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình của nhà trường; hỗ trợ các kỳ thi; tiền điện, nước, vệ sinh môi trường, phí sinh hoạt; giấy kiểm tra; tiền mua vở có logo, bìa ảnh của nhà trường; công lao động phụ huynh đóng góp thay cho lao động của học sinh…

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục không được thu hộ các khoản thu của tổ chức, đoàn thể mà giao cho các tổ chức, đoàn thể tự thu, chi theo quy định của tổ chức, đoàn thể đó. Đối với các loại bảo hiểm (trừ Bảo hiểm Y tế mua theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế), cơ quan Bảo hiểm liên hệ trực tiếp với phụ huynh để mua, bán các loại bảo hiểm theo nguyên tắc tự nguyện. Các khoản nhà trường được phép thu, phải thu đúng theo quy định. Đối với các khoản tài trợ phải quản lý, sử dụng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các trường, cơ sở giáo dục được phép tuyên truyền, vận động hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhưng phải đảm bảo trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và các khoản thu này, học sinh có quyền không tham gia.

Đối với các khoản chi được quy định trong chi thường xuyên, đơn vị sử dụng kinh phí chi thường xuyên được ngân sách nhà nước cấp để chi trả. Trường hợp kinh phí chi thường xuyên không đủ để chi, các trường báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để trình chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết.

Ngoài các khoản thu theo quy định như: Học phí (thu theo quy định tại Công văn số 2702/UBND-KGVX ngày 24.7.2018 của UBND tỉnh về thực hiện mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 – 2019); dạy thêm, học thêm (thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh); trông giữ xe của học sinh và các khoản phí, lệ phí liên quan (thu theo quy định của HĐND tỉnh); nhà trường được phép thu, chi theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản bao gồm: Tiền phục vụ tại các trường có học sinh học bán trú 2 buổi/ngày không có chế độ Nhà nước để chi trả thù lao cho cô nuôi, tiền ăn, các vật dụng, điện, nước sinh hoạt phục vụ bán trú.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường và cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát tất cả các khoản thu, chi đầu năm học đã và đang triển khai tại đơn vị trong năm học 2018 – 2019; tuyệt đối không thu những khoản thu trái với quy định hiện hành; nếu có thu phải khẩn trương hoàn trả lại cho phụ huynh. Sở Giáo dục kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu chi không đúng quy định, hoặc để xảy ra đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài về vi phạm các khoản thu, chi không đúng quy định tại đơn vị.

Như vậy, nếu các cơ sở giáo dục quy định các khoản thu khác so với các khoản thu nêu trên mang tính áp đặt, không dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh, thì các bậc phụ huynh gửi ý kiến phản ánh về Sở GD&ĐT và các cơ quan truyền thông để ngành chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.

BIỆN LUÂN

.