123
Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch vùng Việt Bắc” - Báo Hà Giang điện tử

Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch vùng Việt Bắc”

Thứ Sáu, 17/10/2014, 14:41 (GMT+7)

HGĐT- Ngày 17.10, tại Thái Nguyên, Ban tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VI tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch vùng Việt Bắc. Tham dự Hội thảo có đại diện Tổng Cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; đoàn khảo sát của 6 tỉnh khu vực Việt Bắc…               Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hà Giang tham luận tại Hội thảo.


Việt Bắc là nơi cư trú của cộng đồng gần 30 dân tộc, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng; là miền đất Cách mạng, “Thủ đô kháng chiến” thời kỳ chống Thực dân Pháp xâm lược. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề: Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản; vai trò, vị trí của di sản văn hóa đối với sự phát triển kinh tế địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”; thu hút du khách…

 

Bài tham luận tại Hội thảo của đồng chí Lâm Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang giới thiệu về tiềm năng du lịch và những chủ trương, chính sách của tỉnh đối với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa; phát triển du lịch góp phần quan trọng vào sự phát triển KT – XH của địa phương. Những năm qua, nguồn thu từ các hoạt động lữ hành, du lịch và lượng khách du lịch đến Hà Giang đều tăng mạnh; tuy nhiên, do điều kiện hạ tầng khó khăn, hoạt động du lịch manh mún, nhỏ lẻ, liên kết du lịch Việt Bắc chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các doanh nghiệp… nên hiệu quả của hoạt động du lịch chưa bền vững, chưa xứng tầm với quy mô…

 

Trước đó, từ ngày 14 - 16, các đại biểu đã có chuyến khảo sát thực nghiệm tuyến du lịch lịch sử cách mạng gắn với du lịch sinh thái vùng chiến khu Việt Bắc: Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên); Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang); làng chè Tân Cương; khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải; Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.


AN GIANG
.