Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh

Thứ Sáu, 23/07/2021, 14:39 (GMT+7)

BHG - Sáng 23.7, UBND tỉnh phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến tham vấn giữa kỳ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành. Tại điểm cầu Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia có PGS.TS Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; lãnh đạo các Viện, Trung tâm nghiên cứu của các bộ, ngành T.Ư là thành viên của Liên danh tư vấn.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

 

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia trình bày dự thảo Quy hoạch vùng tỉnh Hà Giang và dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự báo và các mục tiêu định hướng chiến lược phát triển tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, Quy hoạch vùng tỉnh Hà Giang được xây dựng trên quan điểm phát triển phù hợp với chiến lược phát triển KT – XH của cả nước thời kỳ 2021 – 2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 xác định tầm nhìn định hướng tỉnh Hà Giang trở thành địa phương của kinh tế sinh thái, bảo tồn nguồn gen rừng núi cho quốc gia và nghiên cứu phát triển để đạt giá trị gia tăng cao nhất, thông qua liên kết chuỗi giá trị cung ứng. Tầm nhìn đến năm 2050 được xác lập trên cơ sở nghiên cứu nhận dạng vị thế phát triển của tỉnh và bối cảnh KT – XH của quốc gia, vùng, tỉnh và xác định Hà Giang trở thành tỉnh xanh, bản sắc, kết nối, no ấm, bền vững.

Các đại biểu nghe đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trình bày các dự thảo quy hoạch.
Các đại biểu nghe đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trình bày các dự thảo quy hoạch.

 Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Dự thảo Quy hoạch vùng tỉnh Hà Giang và dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất toàn diện, bao trùm tất cả các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh thời kỳ 2021 – 2030. Các ý kiến tập trung làm rõ các nội dung: Quan điểm, mục tiêu phát triển và các đột phá phát triển của tỉnh; phương án phát triển ngành, lĩnh vực; phát triển không gian lãnh thổ; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; danh mục các chương trình, dự án và thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch…

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng đề nghị Liên danh tư vấn không nên đi sâu vào chi tiết đối với quy hoạch vùng, để tránh gặp khó khăn khi điều chỉnh cục bộ.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng đề nghị Liên danh tư vấn không nên đi sâu vào chi tiết đối với quy hoạch vùng, để tránh gặp khó khăn khi điều chỉnh cục bộ.

 

Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đinh Thế Mạnh đề nghị các chuyên gia trong Liên danh tư vấn có sự trao đổi cụ thể về hiện trạng, số liệu của các ngành.
Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đinh Thế Mạnh đề nghị các chuyên gia trong Liên danh tư vấn có sự trao đổi cụ thể về hiện trạng, số liệu của các ngành.

 

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền đề nghị Bộ Công thương sớm cập nhật nội dung, số liệu của ngành theo đúng hiện trạng của tỉnh.
Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền đề nghị Bộ Công thương sớm cập nhật nội dung, số liệu của ngành theo đúng hiện trạng của tỉnh.

 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Hải đề nghị các dự án thu hút đầu tư về du lịch cần đưa vào quy hoạch chi tiết các huyện theo định hướng của ngành.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Hải đề nghị các dự án thu hút đầu tư về du lịch cần đưa vào quy hoạch chi tiết các huyện theo định hướng của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao trách nhiệm của Liên danh tư vấn trong việc giúp Hà Giang bổ sung, hoàn thiện quy hoạch. Tuy nhiên, một số nội dung, chất lượng báo cáo giữa kỳ của hầu hết các phương án chưa đạt yêu cầu mong muốn; chưa phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của tỉnh; chưa thể hiện sự riêng có của Hà Giang, như: Lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động; sản xuất nông, lâm nghiệp; thủy lợi; khoa học – công nghệ… Vì vậy, các ngành, địa phương chủ động kết nối với các bộ, ngành T.Ư trên cơ sở quy hoạch của ngành; đánh giá đúng thực trạng, số liệu chính xác, minh bạch để cung cấp cho các chuyên gia. Liên danh tư vấn và các sở, ngành của tỉnh tập trung nhân lực cho công tác lập Quy hoạch tỉnh, nhất là việc xác định các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo chất lượng, khả thi.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần xác định lập Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; chủ động triển khai các nhiệm vụ mà không trông chờ, ỷ lại vào đơn vị tư vấn; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các phương án được phân công. Quy hoạch tỉnh cần đảm bảo các nguyên tắc: Bám sát và thể hiện đầy đủ nội dung theo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ sở đề xuất các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 phải thuyết phục, được tính toán, đề xuất phù hợp với cơ hội phát triển, khả năng, điều kiện thực tế của tỉnh. Đảm bảo hài hòa, liên thông, đồng bộ về mục tiêu, định hướng giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan với nhau; khắc phục sự rời rạc, xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo của cách làm quy hoạch trước đây. Cách thức, mức độ chi tiết tích hợp các nội dung phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương vào Quy hoạch tỉnh cần đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh phải rõ ràng, khả thi, xác định cụ thể nguồn lực cần thiết. Nội dung Quy hoạch tỉnh phải có sự phối hợp, trao đổi, thống nhất giữa Liên danh tư vấn và các sở, ngành, giữa các thành viên trong Liên danh. Đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh đặt ra; kịp thời báo cáo, xin chủ trương giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc…

Tin, ảnh: Kim Tiến

.