Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Bắc Mê

Thứ Sáu, 23/07/2021, 10:23 (GMT+7)

BHG - Trong 2 ngày từ 21 - 22.7, HĐND huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ Hai khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Bắc Mê…

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Bắc Mê.
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Bắc Mê.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Bắc Mê đã bám sát kế hoạch phát triển KT - XH, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển toàn diện, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương. Kết quả, tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo thời gian, tiến độ, an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99%. Trong 13 chỉ tiêu UBND tỉnh giao có 4 chỉ tiêu đạt 100% trở lên; 3 chỉ tiêu đạt 90% đến dưới 100%; 2 chỉ tiêu đạt 50%; 4 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, chú trọng; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm, huyện Bắc Mê tập trung phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. Quản lý chặt chẽ việc khai thác và vận chuyển lâm sản, ngăn chặn việc khai thác trái phép, khai thác lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2021. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả; quan tâm công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và một số vấn đề xã hội khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Mê báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xem xét, thông qua 23 văn bản, trong đó có 15 báo cáo, 7 tờ trình. Thông qua các dự thảo NQ về ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; NQ về ban hành Nội quy kỳ họp; NQ ban hành Chương trình giám sát năm 2022; NQ về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022; NQ phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2020; NQ phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; NQ giải thể Phòng Y tế huyện Bắc Mê.

Tin, ảnh: Văn Quân

.