Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Quản Bạ

Thứ Sáu, 23/07/2021, 10:07 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Quản Bạ, chiều 22.7, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quản Bạ để kiểm tra công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

 

 

Đảng bộ huyện Quản Bạ có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó có 15 đảng bộ, 38 chi bộ. Toàn đảng bộ có 3.966 đảng viên; trong đó có 266 đảng viên dự bị. Từ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với sự quyết tâm chính trị, đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự đồng lòng của nhân dân nên tình hình an ninh chính trị, TTATXH luôn ổn định; quốc phòng, an ninh được cùng cố; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu góp ý với BTV Huyện ủy Quản Bạ.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu góp ý với BTV Huyện ủy Quản Bạ.

Qua 2 buổi làm việc với Đảng ủy xã Quyết Tiến và Đảng ủy thị trấn Tam Sơn, nghe BTV Huyện ủy Quản Bạ báo cáo, làm rõ những nội dung các thành viên Đoàn công tác quan tâm về công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tuyên giáo; dân vận; nội chính; khó khăn trong việc triển khai xây dựng NTM; chương trình cải tạo vườn tạp; chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo; công tác xóa đói, giảm nghèo; hiệu quả hoạt động của mô hình BQL toàn thôn; công tác quy hoạch…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao kết quả toàn diện của BTV Huyện ủy Quản Bạ trong lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nổi bật là: Công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh, bước đầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn. Chương trình làm nhà ở và cải tạo vườn tạp. Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ sau đại hội, bầu cử. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm. Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương…

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới báo cáo tại buổi làm việc.
Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng nêu một số hạn chế để BTV Huyện ủy Quản Bạ nghiên cứu, khắc phục như: Chất lượng học tập nghị quyết còn thấp, một bộ phận cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ việc học nghị quyết của Đảng; việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp chưa kịp thời, chưa sát với thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính tại các đảng ủy cơ sở chưa được chú trọng; chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công tác dân vận. Chất lượng sinh hoạt tại một số thôn, tổ dân phố còn hạn chế. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại một số địa phương chưa được đổi mới, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chưa nêu cao được vai trò giám sát và phản biện xã hội…

Về nhiệm vụ thời gian tới trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị BTV Huyện ủy Quản Bạ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, phát huy vai trò của chi bộ tổ dân phố trong tuyên truyền, khai báo y tế. Đảng bộ các xã, thị trấn quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, cụ thế hóa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, khắc phục những hạn chế trong việc triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với 8 Lời căn dặn của Bác; tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 4, khoá XI, XII. Bảo tồn, phát huy bản sắc các dân tộc. Củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác đánh giá đảng viên và phát triển đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cấp xã đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước hết là người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền. Đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy bằng chương trình, quy chế, quy định cụ thể, nâng cao chất lượng ban hành văn bản. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương...

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.