Mèo Vạc thực hiện tốt "Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng NTM"

Thứ Ba, 01/10/2019, 17:17 (GMT+7)

BHG - 9 tháng qua, các xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc đã tổ chức 501 buổi phát động “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới” với 40.129 lượt người tham gia.

Nhân dân thôn Há Cá Thình, xã Giàng Chu Phìn làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân thôn Há Cá Thình, xã Giàng Chu Phìn làm đường giao thông nông thôn.

Thông qua các buổi phát động, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong huyện đã nâng cấp, mở rộng, tu sửa và san mặt đường giao thông 121,8km; mở mới đường giao thông nông thôn 700m; đập đá, rải nền đường giao thông 8,5km; đắp lề đường giao thông 17,5 km; đổ bê tông đường giao thông nông thôn 7,6km; đổ bê tông sân điểm trường và nhà văn hoá 1.827m2; phát cỏ, dọn dẹp vệ sinh đường giao thông 80,3km; xây nhà tắm, nhà vệ sinh 12 công trình; giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà ở và xoá nhà tạm 23 nhà; người dân trên địa bàn huyện hiến 15.147 m2 đất...

Thời gian tới, huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tham gia ngày công lao động, duy trì thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới”

Tin, ảnh: Minh Chuyên

.