Hoàng Su Phì đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Thứ Sáu, 04/10/2019, 10:28 (GMT+7)

BHG - Đến thời điểm hiện tại, huyện Hoàng Su Phì có tổng số 52 HTX. Tổng số thành viên của các HTX tính đến đến thời điểm báo cáo là 370 thành viên, tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 289 người với thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm. Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 750 triệu đồng/năm.

Sản phẩm đặc trưng của huyện Hoàng Su Phì tham gia trưng bày tại gian hàng các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Lào Cai.
Sản phẩm đặc trưng của huyện Hoàng Su Phì tham gia trưng bày tại gian hàng các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Lào Cai.

Các HTX hoạt động trên tinh thần tự nguyện xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, phương thức tổ chức sản xuất của quá trình đổi mới có sự tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Trong số các HTX hoạt động hiệu quả, điển hình là HTX chế biến Chè Phìn Hò, doanh thu đạt 10 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân các thành viên trong HTX đạt từ 3,5 triệu đến 10 triệu đồng/người/tháng. Mô hình HTX Du lịch cộng đồng cũng đã khai thác ưu thế, quảng bá hình ảnh của huyện thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tạo thu nhập, ổn định đời sống cho thành viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được chất lượng hoạt động của một số HTX còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhiều HTX thành lập ra chỉ để hưởng các chính sách của nhà nước như hỗ trợ thành lập mới, năng lực quản lý điều hành của Ban quản lý HTX còn yếu, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phân định rõ chức năng quản lý và chức năng điều hành HTX, thiếu tầm nhìn chiến lược để định hướng sản xuất kinh doanh lâu dài, khả năng tiếp cận thị trường và công tác liên kết còn rất hạn chế, chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, một số HTX cơ sở vật chất, máy móc thiết bị còn lạc hậu, nguồn vốn sản xuất kinh doanh còn thấp so với nhu cầu, khả năng tiếp cận các nguồn vốn còn hạn chế, khó khăn trong việc đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, chế biến...

Xác định việc đổi mới mô hình hoạt động của các HTX trong giai đoạn hiện nay rất cần thiết. Việc đổi mới vừa giúp cho các HTX vượt qua những khó khăn, khắc phục những yếu kém, vừa giúp các HTX trên địa bàn huyện hoạt động đúng Luật. UBND huyện Hoàng Su Phì đã chỉ đạo các cấp, các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác gắn với tổ chức lại sản xuất cho nông dân, giai đoạn 2016-2020; Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân rộng các mô hình Tổ hợp tác sản xuất, HTX hiệu quả... Tính đến thời điểm này, UBND huyện đã triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi hỗ trợ 9 HTX trên địa bàn có thêm cơ hội phát triển. Trong đó, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 2 HTX với tổng kinh phí 100 triệu đồng; hỗ trợ về ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho 2 HTX với tổng kinh phí 95 triệu đồng; hỗ trợ tiếp cận vốn và quỹ phát triển 1 HTX với tổng kinh phí 280 triệu đồng; hỗ trợ chế biến sản phẩm 2 HTX với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Ngoài ra, triển khai chính sách hỗ trợ giao đất, cho thuê đất, huyện cũng đã hỗ trợ 2 HTX với tổng diện tích đất cho thuê 1.250m2... 

Để các HTX tiếp tục hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ trương của huyện trong thời gian tiếp theo là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa nội dung thông tin tuyên truyền về hiệu quả của việc tổ chức sản xuất theo mô hình HTX; tiếp tục hướng dẫn, thành lập mới các HTX theo Luật HTX năm 2012; tăng cường công tác quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo HTX cấp huyện và đại diện Liên minh HTX; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính tín dụng, hỗ trợ khoa học công nghệ, chính sách tiếp thị, thông tin thị trường, tư vấn giúp đỡ các HTX mở rộng hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bài, ảnh: ĐỨC CƯỜNG

.