Nậm Ty giữ vững ngôi vị đạt chuẩn

Thứ Sáu, 04/10/2019, 10:27 (GMT+7)

BHG - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị các cấp và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân, xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì) đã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017. Hiện nay, xã phấn đấu giữ vững các tiêu chí.

Làm đường bê tông lên thôn Nậm Piên.
Làm đường bê tông lên thôn Nậm Piên.

Đồng chí Phàn Sành Phấu, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã Nậm Ty cho biết: Với những điều kiện đặc thù của xã, để phấn đấu đạt chuẩn NTM đã khó thì việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Vì vậy, cấp ủy và chính quyền xã luôn xác định việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, BCĐ xây dựng NTM xã đã đề ra các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.          

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, cấp ủy và chính quyền xã chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Được sự hỗ trợ của Nhà nước về vốn và sự quan tâm, hướng dẫn của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực vươn lên của các hộ dân; những năm qua, xã Nậm Ty đã xác định các mô hình kinh tế có hiệu quả để nhân ra diện rộng như: Mô hình trồng cây vụ Đông; nuôi trâu, bò sinh sản; gia trại chăn nuôi lợn, dê...

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ như: Sản xuất, chế biến chè; sản xuất đồ mộc; trồng và chế biến dược liệu cũng được chú trọng phát triển. Xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh mở các lớp học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn như các lớp nghề về trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường... Qua đó, người dân nâng cao kiến thức; chủ động tìm hiểu và mạnh dạn áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Các mô hình phát triển kinh tế đều đạt kết quả thiết thực như: Mô hình chăn nuôi lợi nhuận bình quân đạt trên 50 triệu đồng/hộ/năm; Thảo quả thu nhập 50 triệu đồng/1 ha/vụ; lao động được đào tạo qua các lớp nghề và có tay nghề tham gia lao động tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm… từ đó khích lệ bà con phấn đấu phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Qua rà soát đánh giá, thu nhập bình quân đầu người của xã Nậm Ty đạt 28,4 triệu đồng/năm (tăng 3,3 triệu đồng so với năm 2017); số hộ nghèo chỉ còn 64/588 hộ nghèo, chiếm 10,8%.

“Trong thời gian tới, các thành viên BCĐ xây dựng NTM xã Nậm Ty tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; thường xuyên chỉ đạo các thành viên phụ trách các tiêu chí vận động nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn lại vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2027, xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trong đó, sẽ tập trung chú trọng vào các tiêu chí quan trọng như: Thu nhập bình quân, môi trường và an ninh, trật tự xã hội. Để đạt được những mục tiêu đó, xã rất cần sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và hỗ trợ hơn nữa từ các cấp, các ngành để Chương trình xây dựng NTM ở xã đi đúng theo lộ trình kế hoạch đề ra” - Đồng chí Phàn Sành Phấu chia sẻ.

Bài, ảnh: Đại Tâm

.