Hội thảo chia sẻ thông tin quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Thứ Hai, 13/07/2020, 15:42 (GMT+7)

BHG - Sáng 13.7, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), tình hình quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện các sở, ngành, UBND các huyện: Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang; Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Hiện nay, toàn tỉnh có 83 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực; trong đó, có 37 điểm mỏ đang hoạt động, 19 mỏ dừng, tạm dừng hoạt động và 27 mỏ chưa khai thác. Năm 2019, kết quả thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh là 6,03 tỷ đồng; tổng thu thuế tài nguyên và phí BVMT trong lĩnh vực khai khoáng là 224,458 tỷ đồng; các doanh nghiệp còn nợ đọng 582,627 triệu đồng. Trong đó, tổng thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản là 48,193 tỷ đồng, đạt 109,7% so với dự toán; đã phân bổ 40% cho ngân sách tỉnh và 60% cho ngân sách địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu thuế tài nguyên và phí BVMT là 222,714 tỷ đồng, đạt 91,6% so với kế hoạch. Trong đó, thu phí BVMT là 22,134 tỷ đồng, đã phân bổ 8,842 tỷ đồng cho ngân sách cấp tỉnh và 13,292 tỷ đồng cho ngân sách cấp huyện.

 Theo khảo sát, đánh giá mặc dù các quy định về quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản đã được quy định tại Nghị quyết số 55, năm 2016 của HĐND tỉnh nhưng việc thực thi vẫn còn những bất cập, chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây ảnh hưởng tới môi trường, cộng đồng dân cư. Hoạt động công khai, minh bạch thông tin đã được các sở, ngành triển khai nhưng chưa đầy đủ, kịp thời; các dự án hỗ trợ cộng đồng, địa phương nơi khai thác khoáng sản chưa nhiều…

Tại hội thảo, đại diện các sở, ngành và địa phương đã chia sẻ kết quả quản lý tài nguyên, thu, nộp và phân bổ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản 6 tháng đầu năm. Đồng thời, thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thực thi hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, BVMT; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong chấp hành chính sách pháp luật về BVMT trong khai thác khoáng sản; tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản, BVMT nhằm góp phần phát triển bền vững KT-XH địa phương.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.