Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 8

Thứ Ba, 28/07/2020, 12:38 (GMT+7)

BHG - Sáng 28.7, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành cùng các Hội thành viên.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, Liên hiệp các Hội KH&KT đã chủ động bám sát vào các chỉ đạo, định hướng trong củng cố, phát triển tổ chức. Các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội được đẩy mạnh. Cụ thể, đã tư vấn phản biện thành công 6 nhiệm vụ, tham gia điều chỉnh 4 đồ án xây dựng đô thị. Thường xuyên duy trì hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KH&KT trên website, tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức phục vụ sản xuất và đời sống. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức lắp đặt thiết bị lọc nước, cấp nước uống học đường; thử nghiệm hệ thống nhà tiêu sinh học không dùng nước tại một số địa phương.  Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi, giải thưởng theo quy định. Hoàn thành xét chọn công trình KH-CN của tỉnh đề xuất đăng trong Sách vàng sáng tạo KH-CN Việt Nam năm 2020. Các hội thành viên tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn; hoàn thành các dự án KH-CN cấp tỉnh, nghiên cứu, đề xuất các đề tài, nhiệm vụ tư vấn phản biện; phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình BTV Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh… Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm Ủy viên khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 3 đồng chí do chuyển công tác, nghỉ chế độ. Đồng thời, nhất trí bầu bổ sung thêm 5 đồng chí tham gia Ủy viên BCH.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.