Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Thứ Hai, 10/02/2020, 19:39 (GMT+7)

BHG - Chiều 10.2, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) ở trong và ngoài tỉnh, tích cực chủ động triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tổ chức bộ máy đã được củng cố theo hướng tinh gọn, ổn định; hoạt động tư vấn, phản biện mang lại hiệu quả thiết thực; hoạt động hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức KH&KT cho người dân thông qua các nguồn hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ được thực hiện có hiệu quả. Công tác thông tin truyền thông và phổ biến kiến thức KH&KT được đẩy mạnh. Hội đã phối hợp với các hội, ngành TƯ tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức KH&KT, ứng dụng KHCN mới phục vụ cho sản xuất cho người dân, các HTX trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam đã được triển khai thường xuyên, rộng khắp trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả cao. Trong năm 2019, Hội đã họp xét, bình chọn, đề xuất với Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh 1 trí thức KHCN tiêu biểu của tỉnh. Phối hợp tổ chức các hội thảo, tập huấn cấp tỉnh, trong đó có Hội thảo Khoa học “Ứng dụng Cách mạng 4.0 trong truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Hà Giang” được đánh giá cao… Các hội thành viên trong hội chủ động triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của đơn vị đề ra…

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ và hội viên của Liên hiệp Hội. Tổ chức triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn như: Tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội thảo khoa học; đẩy mạnh triển khai các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KH&KT, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, hoạt động KHCN, hoạt động trong nước và quốc tế… Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp phát triển KHCN của tỉnh.

                             Tin, ảnh: My Ly

.