Luật Du lịch

Thứ Ba, 22/08/2017, 20:03 (GMT+7)

BHG- Từ 1.1.2018, Luật Du lịch có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Du lịch nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Du lịch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Du lịch; góp phần triển khai thi hành Luật Du lịch kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

LUẬT DU LỊCH

.