Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ

Thứ Ba, 22/08/2017, 16:48 (GMT+7)

BHG- Từ 1.7.2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ; góp phần triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

.