UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép tại Dự án Thủy điện Sông Lô 6

Thứ Sáu, 01/05/2020, 10:35 (GMT+7)

BHG - Ngày 29.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1297/UBND-KTHT về việc xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép tại Dự án Thủy điện Sông Lô 6, huyện Bắc Quang.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; tuy nhiên, việc quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Bắc Quang vẫn diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là việc lợi dụng nạo vét hạ lưu các dự án thủy điện để khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc nạo vét hạ lưu nhà máy Thủy điện Sông Lô 6 để khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời nghiêm túc thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16.10.2018 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 272/CT-UBND ngày 27.2.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về UBND tỉnh trước ngày 10.5.2020.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Quang tiến hành kiểm tra thực tế việc nạo vét hạ lưu nhà máy Thủy điện Sông Lô 6; làm rõ cơ sở pháp lý việc Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang tiến hành nạo vét hạ lưu nhà máy Thủy điện Sông Lô 6; xử lý nghiêm chủ đầu tư nếu phát hiện sai phạm. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.5.2020.

Lê Lâm

.