Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ở Bắc Mê

Thứ Ba, 02/02/2021, 09:37 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Mê luôn chủ động, đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn mới.

Chị Nông Thị Lộc, thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách.
Chị Nông Thị Lộc, thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách.

Tính đến nay, toàn huyện Bắc Mê có trên 6.000 hộ vay, với tổng nguồn vốn hoạt động 247.128 triệu đồng, tăng 24.195 triệu đồng so với năm 2019. Doanh số cho vay trong năm 2020 đạt 71.284 triệu đồng/1.561 lượt khách hàng. Trong đó, tổng số nợ xấu giảm 281 triệu đồng so với đầu năm; nợ quá hạn 219 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng dư nợ… Khách hàng chủ yếu vay vốn cho mục đích chăn nuôi gia súc, trồng rừng, cải tạo ruộng vườn. Từ đó, nhiều hộ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo ở huyện giảm 4%/năm. Tuy nhiên, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện vẫn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn cho vay hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Chị Nông Thị Lộc, thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc, cho biết: Mấy năm trước gia đình khó khăn, không có vốn sản xuất, chăn nuôi. Thay đổi chỉ bắt đầu khi gia đình chị được sự tư vấn của các hội, đoàn thể của xã và được tiếp cận với nguồn vay tín dụng chính sách; bắt đầu cải tạo chuồng trại và chăn nuôi lợn thịt, lợn giống. Nhờ quyết tâm vượt khó của mình, đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo.

Không chỉ giúp người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, Phòng giao dịch NHCSXH huyện còn tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, đơn vị, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân lựa chọn cây, con phù hợp để phát triển kinh tế gia đình và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Đồng thời, hướng dẫn các hộ vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng. Tăng cường củng cố, mở rộng hệ thống Điểm giao dịch lưu động tại các xã và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, phân công cán bộ tín dụng chính sách phụ trách địa bàn, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Giám đốc NHCSXH Chi nhánh huyện Bắc Mê Nguyễn Văn Thế, cho biết: Trong năm 2020, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên đơn vị đã chỉ đạo sát sao việc phân vốn, giao chỉ tiêu, đôn đốc thu nợ; thường xuyên làm việc với UBND các xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Trong các ngày giao dịch ở địa bàn, lãnh đạo NHCSXH huyện tham gia giao ban trực tiếp với các xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, quy mô và chất lượng tín dụng chuyển biến tích cực.

Để vốn tín dụng chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả, thời gian tới, NHCSXH huyện Bắc Mê tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chú trọng  kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động các Điểm giao dịch xã và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tư vấn, hướng dẫn người vay vốn mở rộng sản xuất, cách sử dụng đồng vốn hiệu quả gắn với các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương. 

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.