Điểm sáng giải ngân vốn ODA

Chủ Nhật, 06/12/2020, 13:59 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, Ban Quản lý (BQL) Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc, Tiểu dự án tỉnh Hà Giang (Dự án BIIG 1) đã tích cực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, nỗ lực hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Thi công Tiểu dự án “Nâng cấp và cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến Khu công nghiệp Bình Vàng”.
Thi công Tiểu dự án “Nâng cấp và cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến Khu công nghiệp Bình Vàng”.

Giám đốc BQL Dự án BIIG 1 Phạm Thanh Hòa cho biết: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt gồm 3 hợp phần: Kết nối giao thông (3 tiểu dự án), hệ thống cung cấp nước sinh hoạt (2 tiểu dự án) và quản lý tài sản công. Dự án do Sở KH-ĐT làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 962 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 757,35 tỷ đồng, vốn đối ứng 204,742 tỷ đồng. Năm 2020, dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư 156,286 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, BQL Dự án BIIG 1 đã tích cực triển khai các tiểu dự án thành phần. Đến nay, Tiểu dự án “Nâng cấp và cải tạo tuyến đường từ xã Đồng Tâm (Bắc Quang) đến Ngọc Linh (Vị Xuyên)” đã hoàn thành khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và được UBND tỉnh phê duyệt. Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; kế hoạch tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số của dự án được ADB thông qua. Công tác lập bản đồ thu hồi giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án và ban hành thông báo thu hồi đất đã được thực hiện. Riêng các vị trí có mặt bằng sạch, không phải bồi thường GPMB đang xin ý kiến của ADB để khởi công.

Tiểu dự án “Nâng cấp và cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến Khu công nghiệp Bình Vàng” đã hoàn thành các thủ tục đầu tư. Hội đồng bồi thường GPMB đã hoàn thành kiểm đếm, định giá đất, hoàn thành và niêm yết công khai phương án bồi thường GPMB. Đối với các vị trí có mặt bằng sạch, BQL BIIG 1 đã xin ý kiến và được ADB đồng ý cho khởi công đoạn tuyến từ Km 1+500 đến Km 4+500.

Ghi nhận trên tuyến đường đang thi công, chúng tôi thấy sự khẩn trương trong đôn đốc thi công của chủ đầu tư và bố trí trang thiết bị, máy móc của nhà thầu. Đây là tiểu dự án đầu tiên thi công trong 5 tiểu dự án của Dự án BIIG 1. Tuyến đường dài 24,345 km được phê duyệt thiết kế đường cấp 4 và 5 miền núi. Mức đầu tư trên 220 tỷ đồng, Công ty TNHH 307 Hà Giang trúng thầu thi công. Để dự án được triển khai sớm, đảm bảo tiến độ và khối lượng giải ngân vốn, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã phối hợp tích cực với huyện Vị Xuyên giải quyết những vướng mắc trong bồi thường, GPMB và nhận được sự đồng thuận của người dân. Đến nay, dự án đã được giải ngân 42,724 tỷ đồng, đạt gần 20% tổng mức đầu tư và 27% vốn được giao năm 2020.

Tiểu dự án “Nâng cấp và cải tạo tuyến đường Yên Minh – Mậu Duệ - Mèo Vạc”, “Xây dựng, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Vinh Quang và các xã: Tụ Nhân, Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì” và Tiểu dự án “Xây dựng, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Cốc Pài và các xã: Nấm Dẩn, Bản Ngò, huyện Xín Mần” đang được thực hiện các thủ tục đầu tư như khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, GPMB…

Năm 2020, dự án được giao kế hoạch vốn 156,286 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đến 30.11 đạt gần 92 tỷ đồng. BQL Dự án BIIG 1 mong muốn các sở, ngành và huyện Bắc Quang, Vị Xuyên phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý về bồi thường, GPMB, đảm bảo giải ngân nguồn vốn năm 2020 theo đúng kế hoạch.

Bài, ảnh:  DUY TUẤN

.