Gỡ khó cho các xã vùng sâu của Hoàng Su Phì

Thứ Năm, 28/05/2020, 15:28 (GMT+7)

BHG - Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của huyện Hoàng Su Phì đã có sự đổi thay đáng kể. Tuy nhiên, đối với các xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn, thành quả xây dựng NTM còn rất hạn chế, số tiêu chí đạt được chưa nhiều; điều này, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các địa phương.

Ngàm Đăng Vài là xã thuần nông, với xuất phát điểm thấp, nên khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM đã gặp phải không ít khó khăn. Do khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sản xuất không thuận lợi do thiếu nước, thiếu đất canh tác, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao,... là những rào cản lớn trong công cuộc xây dựng NTM của địa phương; năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn trên 65%, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngàm Đăng Vài, Vương Đào Tóng: Những tiêu chí khó thực hiện nhất đối với xã là tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, người dân chỉ trồng được lúa 1 vụ, diện tích đất canh tác không nhiều do địa hình chia cắt, núi cao, vực sâu. Hơn nữa, trình độ canh tác của người dân còn hạn chế, dẫn đến việc ứng dụng KHKT và đưa cơ giới hóa vào sản xuất gặp nhiều khó khăn. Chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa thành hàng hóa, nên thu nhập bình quân của xã đến nay mới đạt 19,2 triệu đồng/người. Mặc dù vượt 28% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã đưa ra, nhưng vẫn là con số khá thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trên 42%. Với nhiều cố gắng, nỗ lực; đến nay, xã mới đạt 10/19 tiêu chí NTM; chặng đường để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt còn rất nhiều khó khăn.

Đến hết năm 2018, xã Bản Luốc mới đạt 8/19 tiêu chí NTM. Sau 1 năm, đạt thêm 2 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 10/19 tiêu chí. Tương tự như xã Ngàm Đăng Vài, Bản Luốc gặp không ít khó khăn trong thực hiện tiêu chí thu nhập và hộ nghèo; với tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn trên 40%. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu; khả năng huy động nguồn lực rất hạn chế; do đời sống người dân còn khó khăn nên tiêu chí giao thông cũng là một tiêu chí khó thực hiện đối với xã. Theo lãnh đạo xã, các tiêu chí đã đạt chủ yếu là những tiêu chí “mềm”, ít cần nguồn lực, như: Quy hoạch, thủy lợi, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội… Mặc dù đã họp bàn và đưa ra những giải pháp cụ thể, như: Đẩy mạnh phát triển du lịch – dịch vụ; vận động nhân dân chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ và phát triển vùng rau an toàn đối với những thôn có thế mạnh; huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng,… nhưng để hoàn thành các tiêu chí còn lại đối với địa phương chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn ở phía trước.

Đến nay, toàn huyện Hoàng Su Phì mới có 2/24 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Số xã đạt dưới 13 tiêu chí còn khá nhiều và tập trung vào các xã vùng III,  đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, huyện đang tập trung ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân từ những cây, con thế mạnh của địa phương. Trong đó, những cây trồng chủ lực được địa phương xác định, gồm: Chè, cây ăn quả, dược liệu; phát triển chăn nuôi hàng hóa. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp…

NGUYỄN PHƯƠNG

.