Họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển

Thứ Năm, 28/05/2020, 09:02 (GMT+7)

BHG - Chiều 27.5, Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động những tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ ĐTPT của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, thành viên HĐQL Quỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Những tháng đầu năm 2020, Quỹ ĐTPT của tỉnh đã tiếp nhận và thẩm định 13 hồ sơ vay vốn, trong đó đủ điều kiện giải ngân là 8 hồ sơ, 4 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định. Bộ phận nghiệp vụ tham mưu cho Ban Giám đốc trình HĐQL Quỹ phương án hỗ trợ các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19; triển khai các giải pháp để thu hồi các khoản vay. Phối hợp tốt với các sở, ngành và các đơn vị liên quan, tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thu hồi vốn ứng và phí ứng vốn của các dự án còn dư ứng tại Quỹ. Tổng dư nợ cho vay của Quỹ tính đến tháng 5.2020 là trên 71 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị: Quỹ ĐTPT của tỉnh cần nghiêm túc nhìn nhận, đổi mới cách quản lý, điều hành hoạt động; điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ theo đúng quy định, sát yêu cầu, nhiệm vụ. Rà soát toàn bộ việc chi tiêu, hoạt động của Quỹ từ năm 2018 đến nay để báo cáo thường trực UBND tỉnh. Cần xây dựng kế hoạch hoạt động rõ ràng, chi tiết để báo cáo các thành viên HĐQL quỹ; rà soát lại các chỉ tiêu của năm 2020 đã đề ra để có giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất. Có kế hoạch đôn đốc thu nợ đối với các dự án đến hạn, cơ cấu lại các khoản cho vay. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ đối với từng cán bộ để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ…   

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.