Mèo Vạc: 995 lao động nông thôn được giải quyết việc làm

Thứ Tư, 30/05/2018, 16:14 (GMT+7)

BHG - Trong  5 tháng đầu năm 2018, huyện Mèo Vạc đã giải quyết việc làm cho 995 lao động nông thôn, đạt 74,14 % kế hoạch. Trong đó có 805 lao động có việc làm tại địa phương, đạt 68,69% kế hoạch; 190 lao động đi làm việc tại huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) theo "Biên bản thống nhất về quản lý lao động qua biên giới" và đi làm tại các Công ty, Doanh nghiệp ngoài tỉnh, đạt 111,76%.

Đại diện Phòng Lao động Thương binh & Xã hội trực tiếp đưa người lao động bàn giao cho phía Công ty (Trung Quốc) sử dụng lao động tại mốc 456.
Đại diện Phòng Lao động Thương binh & Xã hội trực tiếp đưa người lao động bàn giao cho phía Công ty (Trung Quốc) sử dụng lao động tại mốc 456.

Để giải quyết tốt việc làm cho lao động tại các địa phương, Phòng LĐTB và XH huyện đã tổ chức được 91 buổi tuyên truyền giới thiệu việc làm tại cơ sở với trên 49.000 lượt người tham gia, thông qua các buổi tuyên truyền nhằm tư vấn và giới thiệu việc làm cho các lao động ở nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động đi làm việc tại các tỉnh bạn, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững.

Nhìn chung, công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của huyện Mèo Vạc đang dần ổn định. Tuy nhiên, tình trạng lao động không có việc làm hoặc việc làm không ổn định vẫn còn nhiều, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn. Thời gian tới Phòng LĐTB và XH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hợp tác nhiều hơn với các Công ty, Doanh nghiệp, để giúp người lao động có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm

Tin, ảnh: Minh Huệ (Mèo Vạc)

.