Gỡ "nút thắt" cho phát triển kinh tế vùng động lực

Thứ Bảy, 06/05/2017, 08:55 (GMT+7)

BHG - Để các địa phương vùng động lực thực sự là đầu tàu kinh tế hỗ trợ và tạo cơ hội cho các huyện 30a của tỉnh phát triển theo, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU và đã được UBND tỉnh cụ thể hóa tại Chương trình số 195/CTr-UBND thống nhất chủ trương quy hoạch Vùng kinh tế động lực của tỉnh gồm: Huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và thành phố Hà Giang, đồng thời cho phép các địa phương này được thí điểm tự chủ trong công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, thông qua công tác phân cấp, ủy quyền trong một năm để chủ động nắm bắt cơ hội phát triển; song song được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính...

Quốc lộ 279 thi công chậm làm chậm tốc độ phát triển KT-XH của huyện Quang Bình.
Quốc lộ 279 thi công chậm làm chậm tốc độ phát triển KT-XH của huyện Quang Bình.

Sau gần một năm triển khai, vùng kinh tế động lực đã có nhiều tín hiệu tích cực. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố đã chủ động thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nội dung Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy và Chương trình 195 của UBND tỉnh với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố; xác định cụ thể lĩnh vực trọng tâm phát triển và kịp thời xây dựng kế hoạch chương trình chuyên đề để thực hiện. Nổi bật là phát triển mạnh mô hình sản xuất rau nhà lưới, chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn tại huyện Vị Xuyên; mở rộng diện tích và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật VietGAP vào trồng cam tại huyện Bắc Quang; sản xuất giống lúa chất lượng cao tại huyện Quang Bình; nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện, mở rộng diện tích cây dược liệu tại Bắc Mê; phát triển đô thị, du lịch tại thành phố Hà Giang. Các nội dung phân cấp, ủy quyền được triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giao dịch cho người dân, doanh nghiệp...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những “nút thắt” cần được tháo gỡ cho các địa phương vùng kinh tế động lực như: Năng lực kết nối của hạ tầng giao thông yếu; trình độ và kỹ năng lao động chưa cao; chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương đã có nhưng không đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại địa phương; nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn, các nguồn vốn đầu tư phải tập trung để trả nợ; sự chuyển biến về phát triển kinh tế chưa thật rõ nét; các mô hình, đề án phát triển kinh tế đã được triển khai tại các địa phương nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chưa tập trung; danh mục các dự án thu hút đầu tư chưa được quan tâm, xác định cụ thể; công tác lập quy hoạch phát triển KT-XH vùng kinh tế động lực còn chậm; đặc biệt là giao thông...

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, cho biết: Huyện Quang Bình có những lợi thế về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm như cam sành, chè búp tươi, lúa chất lượng cao... Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư hạn hẹp nên tiến độ thi công đường Quốc lộ 279 rất chậm; tuyến đường tỉnh lộ 183 từ Xuân Giang - thị trấn Yên Bình, đường tỉnh lộ 178 nối từ Xuân Giang - Việt Quang - Bắc Quang xuống cấp trầm trọng nhưng không được đầu tư nâng cấp, cải tạo đã gây khó khăn trong việc giao thương hàng hóa, đặc biệt là tiêu thụ nông sản cho nhân dân đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển KT-XH của huyện...

Từ góc độ về nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng chí Hà Việt Hưng, Giám đốc Sở Tài chính nhận định: Là tỉnh miền núi, biên giới, nguồn lực từ NSNN có hạn, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với yêu cầu, nguồn lực dành cho phát triển KT-XH vùng động lực còn hạn chế. Vì vậy, để huy động nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH vùng động thời gian tới, trên cơ sở quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt, các địa phương cần tập trung xây dựng các Nghị quyết, Chương trình để bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ theo quy hoạch, đổi mới cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng. Đặc biệt là việc khơi thông nguồn lực xã hội, công khai và thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO, nhất là trong các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh, chú trọng ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương; đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực từ xã hội, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Lựa chọn dự án trọng điểm để thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư...

Nhận diện và để tháo gỡ các “nút thắt” cho phát triển kinh tế vùng động lực, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư cho rằng: Các địa phương vùng động lực cần hợp tác để hình thành sự liên kết về thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực, xây dựng hệ thống thông tin và trao đổi thông tin KT-XH, đầu tư trên địa bàn; nghiên cứu thành lập Quỹ Phát triển vùng để tập trung vốn triển khai đồng bộ các dự án, chương trình có tính chất vùng, vì sự phát triển chung của vùng, như: Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của vùng; công khai hệ thống thông tin về các dự án thu hút đầu tư trong toàn vùng động lực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và lập kế hoạch phát triển KT-XH trung, dài hạn, đảm bảo Quy hoạch thực sự là công cụ hữu hiệu trong định hướng, điều phối, phân bổ ngân sách, thu hút đầu tư, đặc biệt là thực hiện vai trò liên kết nội vùng...

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.