Hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất ở Quang Bình

Thứ Bảy, 06/05/2017, 08:52 (GMT+7)

BHG - Là huyện vùng thấp, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp, huyện Quang Bình có hơn 90% dân số sống ở vùng nông thôn gắn liền với sản xuất nông nghiệp, nên những năm qua công tác thủy lợi và cấp nước sinh hoạt của huyện luôn được các cấp, các ngành quan tâm.

Hệ thống thủy lợi tại thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng được cứng hóa, nhờ đó bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
Hệ thống thủy lợi tại thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng được cứng hóa, nhờ đó bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn huyện có tổng số trên 480 công trình thủy lợi, trong đó có 19 công trình đã được đầu tư xây dựng, với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng; có trên 200 km kênh mương đã được kiên cố đang hoạt động tốt, kênh mương kiên cố đã bị hư hỏng 60,7km, kênh mương đất 114,3 km. Các công trình thủy lợi này trong những năm qua đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tạo chuyển biến rõ nét, cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn huyện. Nhiều dự án phát huy hiệu quả đa mục tiêu vừa cấp nước phục vụ sản xuất, vừa điều tiết dòng chảy, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phục vụ du lịch sinh thái như lòng hồ thủy điện Sông Chừng, lòng hồ thủy điện Sông Bạc thuộc địa bàn xã Tân Trịnh và xã Tân Bắc, Tân Nam; hồ chứa Long Giàng, thôn Trung Thành, xã Vĩ Thượng; Công trình thủy nông Bến Xã và Thủy Luân thôn Hạ, xã Vĩ Thượng; Công trình thủy lợi Vàng Lòm, thôn Trì, xã Xuân Giang...

Trong việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ đập chứa nước cơ bản đáp ứng yêu cầu. Diện tích cây hàng năm được tưới chủ động trên 5.611 ha. Cùng với cấp nước, các hồ, đập thủy lợi còn đóng góp vai trò quan trọng trong tiêu nước, giảm thiểu ngập úng cho các khu vực vùng thấp của huyện như các xã Vĩ Thượng, Xuân Giang, Bằng Lang... Để phát huy khai thác tối đa các công trình hồ đập, kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt, trong năm 2016 huyện đã tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn cùng nhân dân sửa chữa kênh mương thủy lợi bằng nguồn cấp bù miễn thu thủy lợi phí. Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai thi công 10 đầu điểm công trình thủy lợi tại 5 xã như: Xuân Giang 3 đầu điểm, Bằng Lang 1 đầu điểm, Yên Hà 3 đầu điểm, Tân Bắc 1 đầu điểm, Yên Thành 2 đầu điểm để đảm bảo kịp thời đưa vào phục vụ sản xuất.Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quang Bình, cho biết: Toàn bộ các công trình thủy lợi sau khi được đầu tư xây dựng, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên quản lý, duy tu bảo dưỡng để phát huy hiệu quả. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại các xã, thị trấn đối với các HTX thủy nông đã hoàn thành việc chuyển đổi HTX năm 2012. Hết năm 2016 UBND các xã, thị trấn đã thành lập được 63 tổ quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư với tổng số 100 thành viên. Tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt...

Đưa chúng tôi đi thăm một số cánh đồng lúa có hệ thống kênh mương thủy lợi kiên cố, đồng chí Hoàng Hải Lý, Bí thư Đảng ủy xã Vĩ Thượng, cho biết: Hầu hết những cánh đồng có diện tích lớn, bằng phẳng trên địa bàn xã kênh mương đều được bê tông hóa, đảm bảo nguồn nước tưới ổn định, vì vậy những năm qua diện tích lúa, ngô và hoa màu đều đạt năng suất và sản lượng cao. Vào đầu vụ sản xuất Đông Xuân năm nay, xã đã chỉ đạo các HTX thủy nông và bà con nhân dân tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông các cống rãnh để bảo đảm điều tiết nước tưới tiêu cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cho đến thời điểm này nguồn nước phục vụ cho sản xuất, nhất là cây lúa Xuân bảo đảm ổn định...

Bài, ảnh: Hiến Chương

.