Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 01/07/2020, 14:35 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn đã và đang tạo nên diện mạo mới ở nông thôn miền núi.

Người cao tuổi dân tộc Bố Y, xã Quyết Tiến (Quản Bạ) biểu diễn văn nghệ dân gian.
Người cao tuổi dân tộc Bố Y, xã Quyết Tiến (Quản Bạ) biểu diễn văn nghệ dân gian.

Là tỉnh có đông đồng bào DTTS với trên 75 vạn người và 5 DTTS rất ít người, hầu hết bà con sinh sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, cư trú ở vùng cao, núi đá. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước triển khai đồng bộ các chính sách dành cho hộ nghèo, người nghèo vùng đặc biệt khó khăn, như: Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Quyết định 2085 và 2086,… đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 26,73%. Trong đó, đáng chú ý như thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc rất ít người, giai đoạn 2016-2025 đã hỗ trợ sản xuất cho 1.085 hộ mua giống, phân bón, vật tư; mua gia súc, vắc xin; tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất; hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh lên 46,6%; hỗ trợ các tổ hợp tác của dân tộc Phù Lá, thôn Bản Máy, xã Bản Máy (Hoàng Su Phì) phát triển sản xuất hiệu quả.

Thực hiện công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc theo chính sách của Trung ương, tỉnh đã hỗ trợ trang thiết bị cho 40 nhà sinh hoạt cộng đồng; mua sắm nhạc cụ truyền thống, trang phục dân tộc; bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu của dân tộc Pà Thẻn và Phù Lá; duy trì hoạt động các đội văn nghệ tại thôn, bản; hỗ trợ nhân dân học tiếng dân tộc Pu Péo, Phù Lá, Bố Y, Pà Thẻn. Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống của dân tộc Lô Lô, Pu Péo, Bố Y, Pà Thẻn, Phù Lá. Hỗ trợ hoạt động lễ hội truyền thống, như: Ngày hội Văn hóa dân tộc Lô Lô và Lễ mừng ngô mới huyện Mèo Vạc; Ngày hội Văn hóa và Tết lúa mới dân tộc Bố Y; Lễ hội Nhảy lửa người Pà Thẻn. Công tác bình đẳng giới ở vùng DTTS rất ít người cũng được quan tâm đúng mức. Trung bình mỗi hộ DTTS được hỗ trợ khoảng 26 triệu đồng, đã tác động tích cực đến kinh tế hộ, góp phần quan trọng cải thiện cuộc sống người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Hộ nghèo, cận nghèo theo đề án được phê duyệt là 1.336 hộ; đến nay, đã giảm được 252 hộ.

Thực hiện Chương trình 135, nguồn vốn Trung ương cấp cho tỉnh trên 230 tỷ đồng, được sử dụng vào đầu tư xây dựng 184 công trình ở các huyện vùng cao. Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho các hộ DTTS mua trâu, bò sinh sản, gia súc, gia cầm; cây trồng, vật tư, xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi,… cho trên 9.000 hộ. Trong đó, triển khai được 27 mô hình nuôi trâu, bò, dê sinh sản. Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, tỉnh đã hỗ trợ cho 3.146 hộ trên địa bàn 10 huyện mua téc đựng nước, nâng tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 84,7%.

Qua nhiều năm thực hiện, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS được bà con đánh giá đây là chương trình hợp lòng dân. Từng nội dung đầu tư, hỗ trợ đều có tác động trực tiếp thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở vùng dân tộc và miền núi; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, nhất là các xã đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.