Công an tỉnh tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ

Thứ Năm, 15/07/2021, 16:22 (GMT+7)

BHG - Để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức nghiên cứu, cụ thể hóa xây dựng và triển khai đến các đơn vị Phòng, Công an các huyện, thành phố bộ Bích chương về 2 lời căn dặn đối với lực lượng Công an nhân dân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đơn vị trong Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố triển khai treo 2 Bích chương lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và  Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
Các đơn vị trong Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố triển khai treo 2 Bích chương lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Với nội dung 2 bức Bích chương đó là: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” (trích lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” (trích lời của Đại tướng Tô Lâm), mỗi Bích chương đều có 9 từ, trùng hợp ngẫu nhiên và cân đối, được in ấn và treo trang trọng hai bên Bích chương “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” tại các hội trường, phòng họp, nơi tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính… của các đơn vị Công an từ tỉnh đến cấp xã.

Đây là chủ trương, ý tưởng của Công an Hà Giang nhằm xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ, có phẩm chất tốt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” trong giai đoạn mới.

Đây cũng là phương pháp giáo dục trực quan, thiết thực, nhằm định hướng tư tưởng, hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nhìn thấy và liên hệ tự soi, tự sửa, nghiêm khắc với bản thân, từ đó có những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể trong công tác và sinh hoạt hằng ngày, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Diệu Loan

.