Mỗi huyện, thành phố sẽ xây dựng một xã, phường điển hình về toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự đô thị

Thứ Hai, 19/04/2021, 18:01 (GMT+7)

BHG - Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Ngày 16.4.2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-BCĐ về xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị năm 2021.

Công an xã Na Khê (Yên Minh) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
Công an xã Na Khê (Yên Minh) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Theo đó, mỗi huyện xây dựng ít nhất 1 xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thành phố Hà Giang xây dựng ít nhất 1 phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị, trong đó lựa chọn 1 xã, 1 phường tiêu biểu với quy mô cấp tỉnh để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện là 8 tháng với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 15.4 – 30.6.2021; giai đoạn 2 từ ngày 1.7 – 30.9.2021; giai đoạn 3 từ ngày 1.10 – 30.11.2021.

Các hình thức tuyên truyền, vận động phong trào thông qua các trưởng thôn, tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo và qua các hệ thống phát thanh, báo, đài của địa phương để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Cùng với đó, tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi, hội thi để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời treo các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, lắp đặt hòm thư tố giác tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức, cảnh giác và tích cực vào tham gia tố giác tội phạm, phối hợp cùng lực lượng công an trong công tác đảm bảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa sâu rộng.

Tin, ảnh: Hồng Cừ

.