Hà Giang

Phong Quang cải tạo vườn tạp theo hình thức "lấy ngắn nuôi dài"

16:17, 19/05/2021

BHG - Thực hiện Chương trình Cải tạo vườn tạp, xã Phong Quang (Vị Xuyên) triển khai theo hình thức “lấy ngắn nuôi dài”, lựa chọn những loại cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để nâng cao giá trị kinh tế vườn hộ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Cán bộ xã Phong Quang hướng dẫn gia đình anh Nông Văn Vó, thôn Lùng Càng chăm sóc cây dưa hấu xen canh với cây Thanh long ruột đỏ.
Cán bộ xã Phong Quang hướng dẫn gia đình anh Nông Văn Vó, thôn Lùng Càng chăm sóc cây dưa hấu xen canh với cây Thanh long ruột đỏ.

Xác định cải tạo vườn tạp vừa tạo sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên, vừa thay đổi tư duy sản xuất của người dân, xã Phong Quang tăng cường trách nhiệm và sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo của người nông dân để khai thác tiềm năng, lợi thế đất vườn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển cây, con chủ lực của xã theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, xã tiến hành quy hoạch, bố trí sử dụng đất một cách khoa học, phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ dân. Từ đó, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; tạo khí thế thi đua phát triển kinh tế trong nhân dân. 

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Phong Quang cho biết: Để Chương trình Cải tạo vườn tạp phát huy hiệu quả, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, thu hoạch của cán bộ chuyên môn và cơ quan chức năng. Lựa chọn giống cây trồng đúng chủng loại, chất lượng cao, đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt; sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đúng đối tượng, mục đích. Sử dụng một số giống cây chính, gồm: Thanh long ruột đỏ, Na, Hồng không hạt và trồng xen một số loại cây trồng ngắn ngày như rau, dưa hấu... với mục đích lấy ngắn nuôi dài; quy mô bảo đảm diện tích tối thiểu 300 m2 trở lên.

Năm nay, Phong Quang lựa chọn 6 hộ/6 thôn bản cải tạo vườn tạp; hỗ trợ 10 hộ làm mẫu trong số 192 hộ thực hiện xây dựng NTM gắn cải tạo vườn tạp. Diện tích vườn trước đâycủa gia đình anh Nông Văn Vó, thôn Lùng Càng chỉ trồng các loại cây tạp, cây ăn quả như xoài, mận để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, giá trị kinh tế thấp. Được hỗ trợ về giống Thanh long, Su su, cột bê-tông, giàn leo, phân bón, gia đình anh đã cải tạo vườn, trồng 400 cây Thanh long, 1 giàn Su su với diện tích trên 100 m2 và trên 500 m2 dưa hấu. Anh Vó chia sẻ: “Nhờ thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên cây trồng phát triển tốt; nhất là trồng cây theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, cây Su su và dưa hấu cho thu hoạch sớm đã giúp gia đình cải thiện đời sống”.

Nhằm tổ chức sản xuất theo hình thức “lấy ngắn nuôi dài”, tạo sự lan tỏa, thay đổi tư duy sản xuất, xã Phong Quang tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn trong tuyên truyền cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Đặc biệt, xã nêu cao vai trò của Ban quản lý thôn; mỗi thôn lựa chọn và thực hiện ít nhất 1 hộ có điều kiện phù hợp. Tránh tình trạng chạy theo thành tích, xã tiến hành rà soát diện tích vườn, điều kiện kinh tế, nhân lực và nhu cầu của từng hộ, từng thôn để hướng dẫn cải tạo vườn tạp; khảo sát, nghiên cứu kỹ thổ nhưỡng, khí hậu; tư vấn, định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp; ứng dụng KHKT, công nghệ mới vào phát triển sản xuất; tạo sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn và đáp ứng nhu cầu thị trường; khuyến khích, tạo điều kiện đẩy mạnh liên kết sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và sản phẩm; hỗ trợ tối đa các điều kiện về cơ chế vay vốn, chính sách hỗ trợ, giúp người dân tiếp cận vốn vay.

“Triển khai chương trình cải tạo vườn tạp theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, xã thực hiện theo chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đi đôi với cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Trên cơ sở đó, xã chỉ đạo các tổ cải tạo vườn tạp được phân công phụ trách các thôn thường xuyên tuyên truyền, thông tin về cơ chế chính sách hỗ trợ, cho vay để nhân dân biết và triển khai. Các tổ được phân công phụ trách thôn lựa chọn ít nhất 1 hộ trở lên để thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo xã về nhiệm vụ được phân công…” – Chủ tịch UBND xã Phong Quang Hoàng Trọng Nghĩa cho biết thêm.

Bài, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huy động xã hội hóa trên 500 triệu đồng hỗ trợ cải tạo vườn tạp

BHG - Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về Cải tạo vườn tạp, các địa phương trong tỉnh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp đỡ người dân; trong đó, huy động nguồn lực xã hội hóa được 523 triệu đồng hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn tạp.

27/04/2021
Kim Linh cải tạo vườn tạp dựa trên thế mạnh địa phương

BHG - Thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo để cụ thể hóa nội dung của nghị quyết. Điển hình tại xã Kim Linh (Vị Xuyên), phong trào cải tạo vườn tạp dựa trên thế mạnh của vùng, xác định được những cây, con chủ lực để tạo thu nhập cho người dân.

27/04/2021
Đồng Văn thực hiện phương châm "Dễ làm trước, khó làm sau"

BHG - Trước tình trạng nguồn lực hạn hẹp, Đồng Văn triển khai Chương trình Cải tạo vườn tạp theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để biến những mảnh vườn tạp thành sinh kế giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo.

 

25/04/2021
Sở NN và PTNT hỗ trợ 5000 con gà giống cho các hộ thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp

BHG - Ngày 23.4, Sở NN&PTNT huy động xã hội hóa hỗ trợ 5000 con gà giống cho người dân 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su Phì thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh; trong đó hỗ trợ huyện Đồng Văn 1000 con; Mèo Vạc 800 con; Yên Minh 200 con; Hoàng Su Phì 3000 con.

24/04/2021