Đảng bộ xã Cốc Rế thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội

Thứ Sáu, 27/07/2018, 13:52 (GMT+7)

BHG - Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Cốc Rế (Xín Mần) vào đầu năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã có nhiều chỉ đạo kịp thời; trong đó, giao nhiệm vụ và các mục tiêu cụ thể cho tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Sau hơn 1 năm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng bộ xã đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH của địa phương.

Nhân dân xã Cốc Rế làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Cốc Rế làm đường giao thông nông thôn.

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được Đảng bộ xã Cốc Rế xác định là mục tiêu hàng đầu. Để thực hiện có hiệu quả, xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể, cán bộ gắn thôn tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của cấp trên. Qua đó, cán bộ thôn, nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, đặc biệt là các Bí thư Chi bộ thôn đã chủ động phát huy nội lực, tận dụng tốt các chính sách vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, để nhân dân và hộ nghèo học tập. Bên cạnh đó, để nâng cao năng suất cây trồng cho bà con nhân dân, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện phương châm “bốn có” (có sự lãnh đạo của cấp ủy, có các nhóm sở thích, có đầu tư có thu hồi, có tích lũy) và “năm cùng” (cùng thời gieo trồng, cùng một loại giống, cùng quy trình chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch). Thành lập các tổ hợp tác, nhóm sở thích; hiện xã đã có Nhóm hộ nuôi lợn đen từ 10 - 15 con/hộ, thường xuyên cung ứng cho thị trường, tăng thu nhập cho người dân; có 9/9 tổ hợp tác sản xuất, các tổ tự chủ động cung ứng giống ngay từ đầu vụ gieo trồng, các nhóm sở thích duy trì tốt hoạt động và chế độ họp định kỳ hàng tháng để trao đổi kinh nghiệm về phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Tổ chức bảo dưỡng các công trình thủy lợi, giao thông, hỗ trợ nhau trong việc thực hiện “năm cùng”. Đồng thời, duy trì hiệu quả quỹ phát triển thôn trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh, xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho cán bộ gắn thôn, gắn các hộ dân và tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, về nghị quyết để người dân nắm được chủ trương và các cơ chế chính sách liên quan. Từ đầu năm 2017 đến nay, xã tổ chức được gần 50 cuộc tuyên truyền với gần 3 nghìn lượt người nghe, đông đảo người dân đều hưởng ứng tham gia đăng ký vay vốn thực hiện. Năm 2018, số hộ đăng ký thực hiện Nghị quyết số 209 được 55 hộ và 135 hộ đăng ký theo Nghị định số 75 của Chính phủ. Từ năm 2017 đến tháng 5.2018, xã có 45 hộ đăng ký mua được 135 con trâu, bò để phát triển sản xuất, chăn nuôi, góp phần thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã được xã huy động các nguồn lực thực hiện trong nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả chương trình NTM, phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền kết hợp với các hoạt động làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình và vệ sinh môi trường nông thôn được 53 buổi, với 2.886 lượt người nghe. Vận động nhân dân hiến 9.205 m2 đất, đóng góp 815 ngày công lao động, làm đường xây dựng NTM được 4,177 km. Nhân dân tự đóng góp công, xi-măng làm 1,5 km đường giao thông ở 2 thôn Sủng Lẳm và Tòng Táo... Đến nay, xã Cốc Rế đã hoàn thành được 9/19 tiêu chí NTM. Đặc biệt, xã đã tập trung nguồn lực, nội lực để thành lập Hợp tác xã toàn thôn gắn với thực hiện Đề án Xây dựng Làng Nùng kiểu mẫu tại thôn Nắm Ngà. Thực hiện láng bó nền nhà 31 hộ dân trong thôn được Bí thư Tỉnh ủy hỗ trợ xi-măng và tiếp tục thực hiện di chuyển chuồng gia súc ra xa nhà theo Chương trình 1 triệu tấn xi-măng mà Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng hỗ trợ và chỉ đạo. Với quyết tâm từng bước hoàn thiên các tiêu chí về NTM dựa trên tình hình thực tiễn của địa phương, xã đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thành 4 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư.

Công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng. Xã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các thôn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thoát nghèo hàng năm, lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, phương án giảm nghèo. Tập trung hỗ trợ và phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ đối với các hộ đăng ký thoát nghèo, trong hơn 2 năm có 95 hộ thoát nghèo. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, trong năm 2017, xã phát triển được 37 đảng viên mới, nâng tổng số lên 240 đảng viên, các chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Trong 22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, có 10 chỉ tiêu đạt 100%, 8 chỉ tiêu đạt 80% trở lên và 4 tiêu chí đạt 50% trở lên. Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Đại hội, xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Bài, ảnh: Văn Long

.