Hà Giang

Dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng

13:37, 13/02/2021

Xuân 2021- Năm 2020 là năm nhiều thử thách với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã tích cực khắc phục khó khăn, vươn lên và giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gia đình cựu chiến binh Lý Văn Bàn, thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ (Vị Xuyên) được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở. 					                                         Ảnh: MINH KHAI
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gia đình cựu chiến binh Lý Văn Bàn, thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ (Vị Xuyên) được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh: MINH KHAI

Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong bối cảnh bùng nổ đại dịch Covid-19, Tỉnh ủy Hà Giang đã xác định cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở Đảng bộ xã Linh Hồ (Vị Xuyên) bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh, với 204 điểm cầu (1 điểm cầu Tỉnh ủy, 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố, 192 điểm cầu các xã, phường, thị trấn), có 5.349 đại biểu dự tại các điểm cầu. Đến ngày 14/7/2020, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội đảm bảo đúng quy định. Phát huy cách làm đó, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến đối với Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh với 20 điểm cầu (1 điểm cầu Quân khu 2, 8 điểm cầu của các tỉnh thuộc Quân khu 2, 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố), có 433 đại biểu dự tại các điểm cầu và Đại hội điểm Đảng bộ huyện Quản Bạ với 12 điểm cầu (1 điểm cầu Tỉnh ủy, 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố), có 575 đại biểu dự tại các điểm cầu. Việc tổ chức đại hội trực tuyến đã tiết kiệm kinh phí, thời gian đi lại, đảm bảo chất lượng, tiến độ tổ chức đại hội Đảng các cấp, bảo đảm trước yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Từ kết quả Đại hội điểm Đảng bộ huyện Quản Bạ, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn công tác hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật, hướng dẫn, đôn đốc các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt việc xây dựng các văn kiện đại hội, chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng qui định và chất lượng. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 	      Ảnh: HOÀNG NGỌC
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Cùng với việc lãnh đạo đại hội Đảng các cấp, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được tích cực triển khai. Các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã phân công các thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, công phu và khoa học. BTV, BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo chính trị nhiều lần; phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học; tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh; lấy ý kiến tham gia đóng góp của 21 ban, bộ, ngành Trung ương, của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định; đăng tải trên báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tiểu ban văn kiện đã nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị; đánh giá, kiểm điểm sâu sắc và toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp với mức phấn đấu cao cho nhiệm kỳ mới. Xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Việc kiểm điểm đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị và thẳng thắn; nêu được những ưu điểm, kết quả nổi bật; mạnh dạn chỉ ra khuyết điểm, hạn chế; gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, các quy định của Bộ Chính trị, BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, BTV, thường trực cấp ủy và cá nhân; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã chỉ đạo chuẩn bị 2 báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 5 năm 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 trình Đại hội. Qua đó, đã làm sâu sắc thêm những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhiệm kỳ qua. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại xã Lao Và Chải (Yên Minh). 													Ảnh: VĂN QUÂN
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại xã Lao Và Chải (Yên Minh). Ảnh: VĂN QUÂN

Việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, phát huy được dân chủ trong Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu trên tinh thần xây dựng BCH khóa mới thực sự có tài, có đức, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vươn lên trong nhiệm kỳ tới. Công tác rà soát chính trị nội bộ Đảng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới được quan tâm. Chỉ đạo các ngành chức năng, tiểu ban bảo vệ chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trước, trong và sau Đại hội; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Vì vậy, trước, trong và sau Đại hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi đời sống bà con thôn Lùng Giàng A, xã Phong Quang (Vị Xuyên).                       							  Ảnh: VĂN NGHỊ
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi đời sống bà con thôn Lùng Giàng A, xã Phong Quang (Vị Xuyên). Ảnh: VĂN NGHỊ

Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được tiến hành sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Trong đó, tập trung tuyên truyền các thành tựu KT-XH nổi bật của tỉnh nhiệm kỳ qua trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội. Các cấp ủy lãnh đạo tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực lao động, sản xuất và công tác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, sau 1 năm thực hiện đã xây dựng được hơn 3.400 nhà ở kiên cố. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được tiến hành trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII với 51 đồng chí; bầu ra BTV, Bí thư (với số phiếu tuyệt đối 100%), Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm số lượng, cơ cấu; đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn, lý luận chính trị và trình độ chuyên môn theo quy định. 

Ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm (tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; tập trung phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao dân trí, giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân) và 3 khâu đột phá (xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân).

Năm 2020 đã đi qua, vượt lên trên những khó khăn, thách thức, tỉnh ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, trong đó việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là kết quả nổi bật nhất trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh, là minh chứng sinh động của sự đồng thuận cao giữa ý Đảng - lòng Dân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chung sức, đồng lòng xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Mạnh Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Kim chỉ nam" để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra

Xuân 2021 - Trong không khí chào đón Xuân Tân Sửu 2021, niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Minh sau một năm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

13/02/2021
Khẳng định vai trò quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương

Xuân 2021 - Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của HĐND. Nhìn lại chặng đường đã qua của HĐND tỉnh khóa XVII,

13/02/2021
Chương trình phát thanh Báo Hà Giang Điện tử ngày mùng 2 Tết Tân Sửu 2021

BHG - Trong chương trình ngày mùng 2 Tết Tân Sửu, Phát thanh Báo Hà Giang điện tử xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây: 60 năm nhớ ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang; Phỏng vấn về công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo của tỉnh Hà Giang; Phản ánh hiệu quả Đề án nửa triệu con gia súc của tỉnh…

13/02/2021
Cùng người dân vượt qua đại dịch

Xuân 2021 - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, diễn biến phức tạp, thiên tai liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng nặng nề đến các lĩnh vực KT - XH và đời sống người dân; nhiều lao động mất việc làm; nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ tái nghèo... Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", ngành Lao động - TBXH đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp...

13/02/2021