Hà Giang

Khẳng định vai trò quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương

07:47, 13/02/2021

Xuân 2021 - Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của HĐND. Nhìn lại chặng đường đã qua của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021 cho thấy, HĐND tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2020. 																									    Ảnh: PHI ANH
Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2020. Ảnh: PHI ANH

Điểm qua những kết quả nổi bật trong hoạt động HĐND tỉnh thời gian qua có thể thấy: Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, được nhân dân quan tâm và đánh giá cao. Thông qua 16 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 266 nghị quyết. Nhìn chung, các nghị quyết đã kịp thời cụ thể hóa 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm và các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bên cạnh việc ban hành các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hàng năm, HĐND tỉnh có nhiều nghị quyết chuyên đề trong từng giai đoạn, từng thời điểm thích hợp cho từng lĩnh vực, tạo ra sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực như Nghị quyết về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế... Việc triển khai các nghị quyết được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, những quy định chưa phù hợp với các quy định pháp luật mới của Trung ương hoặc chưa sát với thực tế đều được HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời đảm bảo tính khả thi, góp phần để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các kỳ họp được HĐND tỉnh chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới tổ chức một số kỳ họp theo hình thức trực tuyến, sử dụng phần mềm thông minh vào hoạt động kỳ họp để đại biểu tiếp cận thông tin nhanh, kịp thời, giảm giấy tờ hành chính, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh. 					Ảnh: HOÀNG NGỌC
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh: HOÀNG NGỌC

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng quà thương binh Hoàng Văn Tấm, thôn Nậm Phang, xã Khuôn Lùng (Xín Mần).  						                          Ảnh: HỒNG NỤ
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng quà thương binh Hoàng Văn Tấm, thôn Nậm Phang, xã Khuôn Lùng (Xín Mần). Ảnh: HỒNG NỤ

Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực. Tại các kỳ họp, cùng với việc giám sát thường xuyên thông qua xem xét báo cáo công tác của UBND tỉnh, các ngành, việc giám sát trực tiếp tại hội trường thông qua chất vấn cũng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng hơn; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực quan trọng, bức xúc được cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần, có tranh luận, đối thoại thẳng thắn, sử dụng hình ảnh để minh họa, nội dung chất vấn cụ thể, rõ ràng hơn; sau chất vấn HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết “về chất vấn và trả lời chất vấn” để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong giám sát của HĐND, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực; nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã tổ chức được 143 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, qua đó kịp thời phát hiện nhiều thiếu sót, bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, về tổ chức bộ máy... Sau giám sát đã đưa ra các kiến nghị, đề nghị để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Ngoài ra, hoạt động giải trình là điểm nhấn mang dấu ấn trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua các phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp thường lệ với UBND tỉnh và các ngành chuyên môn của tỉnh đã góp phần khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng lãnh đạo huyện Đồng Văn tặng ti vi cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Má Lủng A, B, xã Má Lé (Đồng Văn).
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng lãnh đạo huyện Đồng Văn tặng ti vi cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Má Lủng A, B, xã Má Lé (Đồng Văn).

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo huyện Đồng Văn kiểm tra tiến độ làm nhà của gia đình anh Thào Mí Phử, thôn Má Lủng A, xã Má Lé (Đồng Văn).
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo huyện Đồng Văn kiểm tra tiến độ làm nhà của gia đình anh Thào Mí Phử, thôn Má Lủng A, xã Má Lé (Đồng Văn).

 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại Mốc 519, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc).
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại Mốc 519, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc).

Hoạt động TXCT được đổi mới, nâng cao chất lượng, ngoài việc TXCT theo hình thức truyền thống, HĐND tỉnh đã mở rộng các hình thức tiếp xúc tại cơ quan công tác, nơi cư trú, trên Trang thông tin Đại biểu nhân dân tỉnh, TXCT trực tuyến, qua hình thức đối thoại trực tiếp để thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình, kết quả các kỳ họp và tuyên truyền đến cử tri về các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngoài ra, HĐND tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp HĐND hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao bò giống cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự xuất ngũ của huyện Mèo Vạc năm 2020.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao bò giống cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự xuất ngũ của huyện Mèo Vạc năm 2020.

Có thể khẳng định rằng, hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được nâng lên một bước theo hướng sâu sát, thực chất hơn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động HĐND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, như: Một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh chưa được chuẩn bị kỹ, công tác dự báo nguồn lực đảm bảo chưa được tính toán kỹ nên cá biệt có nghị quyết sau khi ban hành không phát huy hết hiệu quả, phải sửa đổi, bãi bỏ; việc thực hiện phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND đối với UBND tỉnh và các ngành chuyên môn còn ít...

Năm 2021 là năm kết thúc hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII và cũng là năm đầu hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND tỉnh hết sức nặng nề, vừa phải đánh giá tổng kết hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời, phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kỳ họp thường lệ, chuyên đề và thực hiện các chức năng giám sát, quyết định theo quy định.

Kế thừa những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. 

Thào Hồng Sơn Chủ tịch HĐND tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Niềm tin son sắt

Xuân 2021 - Mùa Xuân này Đảng ta bước sang tuổi 91. Gần một thế kỷ Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, có lúc vận mệnh dân tộc "ngàn cân treo sợi tóc". Nhưng với bản lĩnh cách mạng của Đảng, kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng dẫn đường, được nhân dân yêu quý, ủng hộ, che chở, giúp đỡ, lại có tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng...

12/02/2021
Pháo đài thép nơi đầu sóng ngọn gió

Xuân 2021 - Như những cột mốc chủ quyền, một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc, những Nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang, vững chãi giữa lòng biển khơi. Ở nơi ấy, cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn đang thầm lặng cống hiến và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, canh giữ cho mùa Xuân đất nước yên vui.

12/02/2021
Hà Giang vững bước vào giai đoạn phát triển mới

Xuân 2021 - Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình KT – XH, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, quyết liệt, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị...

12/02/2021
Nét dạo ngày Xuân

Xuân 2021 - Năm Canh Tý sắp đi qua, năm Tân Sửu sắp đến. Xuân mới lại về với quê hương bé nhỏ, thân thương. Năm vừa qua, thế giới đã gặp phải cái họa khủng khiếp, người ta gọi là "đại dịch Covid – 19". Cái vùng quê bé nhỏ này cũng đã có lúc ngoài đường vắng ngắt 14 ngày. Những ngày ấy ai cũng lo "nó" đến làng mình...

12/02/2021