Hà Giang

Nghị quyết 102/NQ-HĐND phê duyệt tổng thể người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị quyết 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính...

10:10, 16/01/2018

BHG - Từ ngày 6 đến ngày 8.12, tại tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được tổ chức. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết 102/NQ-HĐND phê duyệt tổng thể người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị quyết 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2018.

XEM NGHỊ QUYẾT 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì sao nghèo đa chiều ở Bắc Mê tăng cao?

BHG - Những năm qua, thực hiện chương trình giảm nghèo, nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo được huyện Bắc Mê thực hiện đồng bộ. Tuy nhiên, theo tiêu chí nghèo đa chiều, chuẩn nghèo sẽ được xem xét cả góc độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Đây là cơ hội giúp cho việc đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách toàn diện hơn, nhưng cũng nảy sinh nhiều thách thức mới khi số hộ nghèo của huyện tăng đột biến. Điều đó, đã đặt ra không ít khó khăn trong thực hiện bền vững các chính sách giảm nghèo tại địa phương.

16/01/2018
Những nổi bật trong cải cách hành chính ở Bắc Quang

BHG - Công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Bắc Quang năm 2017 có rất nhiều điểm nổi bật, hướng tới xây dựng một chính quyền kiến tạo phát triển vì sự thịnh vượng của đất nước, sự hài lòng của người dân. Thực hiện đồng bộ 6 nội dung trọng tâm trong CCHC, UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, tự rà soát các văn bản, quy định pháp luật. 

16/01/2018
Nghị quyết 101/NQ-HĐND về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018

BHG - Từ ngày 6 đến ngày 8.12, tại tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được tổ chức. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết 101/NQ-HĐND về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018

15/01/2018
Tiếp tục siết chặt quản lý khai thác cát, sỏi ở Bắc Quang

BHG - Tính đến hết 31.12.2017, toàn bộ giấy phép tạm cấp khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng Nông thôn mới, xây dựng dân dụng trên địa bàn huyện Bắc Quang đã hết hạn. Thế nhưng, hiện tượng khai thác trộm vẫn diễn ra ở nhiều địa điểm đã cấp phép trước đây và cả những điểm, những nơi có cát, sỏi trên khắp địa bàn. Trưởng phòng TNMT huyện Bắc Quang, Linh Văn Túc cho biết: Mới đây, UBND huyện Bắc Quang chỉ đạo các cơ sở xã kiểm soát và chấn chỉnh, dừng khai thác tất cả 22 mỏ, điểm mỏ đã hết hiệu lực pháp luật. 

15/01/2018