Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7

Thứ Năm, 29/07/2021, 11:17 (GMT+7)

BHG - Ngày 28.7, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.

Trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngay sau kỳ họp đã chỉnh lý, ký ban hành 18 Nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả đảm bảo đúng quy định. Tổ chức 2 phiên họp Thường trực là phiên họp chuyên đề và phiên họp thường kỳ; thực hiện tốt công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh. Đối với các Ban HĐND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động theo luật định và đã bám sát vào chương trình, kế hoạch đề ra. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất và trước Kỳ họp thứ Hai theo đúng quy định. 

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn bản; đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 là: Xây dựng Đề án đổi mới hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ họp chuyên đề về đầu tư công sắp tới; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động kiện toàn lãnh đạo văn phòng và các phòng chuyên môn; xây dựng lịch tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn; ban hành chương trình hành động toàn khóa của HĐND tỉnh; nhất trí dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tổ chức phiên họp tháng 8; duy trì và thực hiện tốt lịch tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; yêu cầu và đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết đơn thư của công dân theo thẩm quyền...

Tin, ảnh: Lan Phương (HĐND tỉnh)

.