Hà Giang

Các Đảng bộ tổ chức hội nghị BCH

15:02, 18/12/2020

BHG - * Ngày 19.12, BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, BTV, BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong 29 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020, có 6 chỉ tiêu vượt, 22 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu chưa đạt. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 170 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,56 triệu đồng/người/năm; 1 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; hơn 2,6 nghìn lao động được tạo việc làm; tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt 7,67%; kết nạp mới 222 đảng viên; 99% tổ chức cơ sở đảng đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 3, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 3, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ và chính quyền huyện Mèo Vạc trong năm 2020, nhất là thành tích trong đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống dịch Covid-19, phong trào xây dựng NTM, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy… Đồng chí cũng đề nghị, năm 2021, BTV Huyện ủy Mèo Vạc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM; chú trọng bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã nhất trí thông qua các dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, gồm: Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tăng cường củng cố QP – AN, bảo vệ biên giới gắn với phát triển kinh tế biên mậu, ổn định dân cư biên giới giai đoạn 2020 – 2025.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

* Sáng 18.12, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Các đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp uỷ quản lý.
Các đại biểu bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp uỷ quản lý.

Năm 2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đã đoàn kết, thống nhất và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng lên đáng kể… Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt gần 40 nghìn tấn, tăng 2 nghìn tấn so với năm 2019; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.230 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2019. Tập trung phát triển những cây, con thế mạnh theo hướng quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện có 23 sản phẩm cấp tỉnh đạt 3 – 4 sao và 2 sản phẩm đạt 5 sao được Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn chứng nhận sản phẩm cấp Quốc gia. Đến hết năm 2020, có 3 xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc và chuyển biến tích cực, năm 2020 lượng du khách đến địa bàn đạt 50.000 lượt người, doanh thu từ du lịch đạt trên 65 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. AN – QP, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như: Thu nhập bình quân đầu người 27 triệu đồng/người/năm. Phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP của địa phương; tăng cường quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm. Tập trung phát triển các sản phẩm chè chất lượng cao, đồng thời phát huy giá trị của sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc tạo nguồn nguyên liệu sạch. Bố trí hợp lý nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hoá trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM...

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy quản lý lần 2.2020.

Tin, ảnh: Đức Long (Hoàng Su Phì)

 * Ngày 18.12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020.

          Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt kết quả trên các lĩnh vực như: Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; có 32/36 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 175,1 tỷ đồng, tăng 4,8% với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp có nhiều đổi mới, đảm bảo diện tích cơ cấu cây trồng và khung thời vụ; nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì, sản lượng tăng 5,3%; hoàn thành trồng mới 1.003 ha rừng, vượt 87,9% kế hoạch; toàn huyện đạt 167 tiêu chí trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; có 8 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; công nghiệp, giao thông, xây dựng, thương mại, dịch vụ có bước phát triển với giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,6% so với cùng kỳ; hoàn thành 94 nhà ở kiên cố cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ 5,9 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quyết liệt phòng, chống dịch Covid - 19, dịch tả lợn Châu phi… Đồng thời lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt năm 2020 đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X…

Tin: Hoàng Yến; ảnh: CTV

* Ngày 17.12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tham gia xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo các xã biên giới, tích tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Duy trì và làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình con nuôi đồn Biên phòng. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được Đảng ủy BĐBP tỉnh đặc biệt quan tâm và tích cực chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn thành lập 68 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động với 459 người tham gia chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp và đề xuất nhiều nội dung trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các vấn đề: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, lối mở, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các sở, ngành và các huyện biên giới triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với chính quyền phía đối diện; tiếp tục phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên khu vực biên giới, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại giao lưu, trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế biên mậu.

                                                         Tin, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp cuối năm

BHG - * Trong 2 ngày 22 - 23.12, HĐND huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ 12, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2020. Dự kỳ họp có các đồng chí Chúng Thị Chiên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy…

18/12/2020
Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Giám định tư pháp

BHG - Sáng 18.12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan. Về phía tỉnh, tham dự có lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các sở, ngành, cơ quan tiến hành tố tụng.

 

18/12/2020
Triển khai nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021

BHG - Chiều 17.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các huyện, thành phố dự tại các điểm cầu.

17/12/2020
Đoàn công tác UBND tỉnh Nam Định thăm, làm việc tại tỉnh ta

BHG - Chiều 17.12, tại trụ sở UBND tỉnh, đoàn công tác tỉnh Nam Định do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

17/12/2020