Tổng kết Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư về phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Năm, 19/12/2019, 15:10 (GMT+7)

BHG - Sáng 19.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị đầu cầu tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh hội nghị đầu cầu tỉnh Hà Giang.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở. Thể chế, chính sách công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực từng bước cải thiện, nâng cao. Đáng chú ý, sau 15 năm nội dung PBGDPL trọng tâm, trọng điểm hơn, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức phổ biến đa dạng, phong phú, sáng tạo. Cùng với đó, nguồn lực tài chính cũng như các chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL được quan tâm, bảo đảm. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã nâng cao, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đối với tỉnh Hà Giang, luôn xác định việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL là giải pháp trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 32. Trong 15 năm, toàn tỉnh đã tổ chức trên 200 nghìn cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp với 6.300 lượt người tham gia; tổ chức 838 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Hoạt động PBGDPL hướng mạnh về cơ sở đã kịp thời thông tin, phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh các văn bản, chính sách pháp luật mới của T.Ư và tỉnh ban hành…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác PBGDPL cần được tăng cường thường xuyên, liên tục nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ, củng cố, kiện toàn đội ngũ người làm công tác PBGDPL gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo.

Tin, ảnh: Phi Anh

.