Hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

Chủ Nhật, 05/11/2017, 08:44 (GMT+7)

BHG - Ngày 4.11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự (LHS) và Luật Tiếp cận thông tin (TCTT). Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ LHS năm 2015, Luật TCTT và quán triệt những nội dung công việc cần triển khai thi hành luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Bộ LHS 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20.6.2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018. Bộ LHS năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều, tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới.

 Luật TCTT được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6.4.2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018; Luật gồm 5 chương, 37 điều, quy định chi tiết về quyền TCTT; chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; cách thức TCTT; phạm vi thông tin được tiếp cận; quy trình TCTT theo yêu cầu của công dân; xử lý thông tin công khai và thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác; trách nhiệm của nhà nước trong việc thực thi quyền TCTT của công dân.

Tại Hội nghị diện Bộ Tư pháp đã giải đáp thắc mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện hai bộ luật trên.

AN GIANG

.