Hà Giang

Hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

08:44, 05/11/2017

BHG - Ngày 4.11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự (LHS) và Luật Tiếp cận thông tin (TCTT). Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ LHS năm 2015, Luật TCTT và quán triệt những nội dung công việc cần triển khai thi hành luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Bộ LHS 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20.6.2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018. Bộ LHS năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều, tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới.

 Luật TCTT được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6.4.2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018; Luật gồm 5 chương, 37 điều, quy định chi tiết về quyền TCTT; chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; cách thức TCTT; phạm vi thông tin được tiếp cận; quy trình TCTT theo yêu cầu của công dân; xử lý thông tin công khai và thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác; trách nhiệm của nhà nước trong việc thực thi quyền TCTT của công dân.

Tại Hội nghị diện Bộ Tư pháp đã giải đáp thắc mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện hai bộ luật trên.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luật Trợ giúp pháp lý

Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

30/10/2017
Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm chống người thi hành công vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 39/CT-TTgvề tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

30/10/2017
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 47. Quyết định giải quyết bồi thường

1. Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng.

30/10/2017
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 44. Tạm ứng kinh phí bồi thường

1. Theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 của Luật này, cơ quan giải quyết bồi thường tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại sau đây:

a) Thiệt hại về tinh thần quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 27 của Luật này;

b) Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh.

26/10/2017