Hà Giang
MULTIMEDIA
Ngành Giáo dục huyện Hoàng Su Phì tích cực phòng, chống Covid – 19
09:14, 05/03/2021

BHG - Sau hơn 2 tuần vừa nghỉ Tết, vừa nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22.2 toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã quay trở lại trường tiếp tục chương trình học, trừ học sinh huyện Xín Mần sẽ đi học sau 1 tuần. Cùng với các địa phương trong tỉnh nâng cao công tác phòng chống dịch Covid, ngành Giáo dục huyện Hoàng Su Phì đã và đang tích cực cùng các cấp, ngành, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các trường học trên địa bàn huyện chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và phụ huynh, học sinh.